Kanta-Häme

Moision ja Korkeavuorenpellon kaavoitus alkaa tänä vuonna

Kaavoitussuunnitelmat Turengissa ovat muuttuneet selvästi viimevuotisesta. Seuraavaksi Janakkala aikoo kaavoittaa Moision ja Korkeavuorenpellon.

Aiemmin suunniteltiin, että seuraava alue olisi Kyterin kakkosalue. Nyt Kyteri kakkonen on siirretty niin pitkälle tulevaisuuteen, ettei se enää edes näy kaavoitusohjelmassa.

Tämä muutos näkyi myös tonttituotanto-ohjelmassa, jonka valtuusto hyväksyi huhtikuussa.

Kaavatyöt vauhtiin tänä vuonna

– Korkeavuorenpeltoa on aikaistettu, ja tänä vuonna valmistelemme sen ja Moision asemakaavaa, sanoo kaavoitusarkkitehti Leena Turkka.

Moisio sijaitsee Kyterin ja Kauriinmaan välissä, Korkeavuorenpelto taas Turengintien varrella Mäntyniemen alueen ja Rastilan välissä.

Yksi asemakaavoituksen kohde on Turengin uusi päiväkoti. Sen paikasta ei kuitenkaan ole tehty vielä lopullista päätöstä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää paikaksi Moisiota. Seuraavaksi asia menee kunnanhallituksen käsiteltäväksi, ja lopullisen päätöksen tekee valtuusto.

Aavalinnan kaavalla ei enää kiire

Vanhastaan kaavoituslistalla on Aavalinnan alue Turengin koulun koillispuolella. Sen aikataulusta Turkka ei osaa tässä vaiheessa sanoa.

– Kaavoituksen kiire hävisi siinä vaiheessa, kun ammoniakkikartoituksesta selvisi, ettei alueelle voi sijoittaa vanhusten palvelutaloa, Turkka sanoo.

Aavalinnan alue kaavoitetaan pientalokortteliksi. Alueelle tulee siis jossain vaiheessa yksi tai useampi rivitalo.

Kaavoituskatsauksessa mainitaan myös kaksi Harvialaa koskevaa asemakaavaa: jo aloitettu Harvialan kartanoalueen kaava sekä Marjoniemen alue.

Kaavoitus jatkuu Harvialassa

Kartanoalueen kaavassa on lähinnä kysymys alueen miljöön säilyttämisestä. Jonkin verran täydennysrakentamistakin voi alueelle tulla. Kaavan valmistuttua kunta aikoo panna alueen kartanorakennuksia myyntiin.

Marjoniemeen taas aiotaan kaavoittaa asumista. Tavoitteena on, että kaavaluonnos valmistuisi ensi vuonna.

Ennestään Harvialassa on yksi asumiselle kaavoitettu alue. Siellä on yhteensä 136 omakotitonttia, joista yli 90 on rakennettu. Vapaita tontteja Harvialassa on kolmekymmentä.

Musiikkiopiston talolle uusi kaava

Kaavoituskatsauksessa ovat mukana myös muun muassa Musiikkiopiston talo Pyhämäessä sekä toteuttamatta jääneen Taimistotien jatkeen poistaminen kaavasta. Viime mainittuun kaavamuutokseen on lähdetty yhden tilanomistajan aloitteesta.

Musiikkiopisto- ja päiväkotikäytössä oleva talo tarvitsee kaavamuutoksen, koska kunta aikoo myydä sen. Kaavalla ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa kiirettä, koska kunta tarvitsee tiloja siihen asti kunnes Turengin uusi päiväkoti on valmis.

UPM haluaa uusia rantatontteja

Lisäksi kaavoituskatsauksessa mainitaan muun muassa Irjalan kartanon ja Harvialan ranta-asemakaavat. Irjalan kartanossa on kyse rakennuskulttuurillisesti arvokkaan kartanon suojelusta. Kaavamuutos vähentää rakentamisoikeutta nykyisestä.

Harvialassa taas maanomistaja, Metsäyhtye UPM haluaa lisätä rantarakentamispaikkoja Janakkalan pohjoisosissa. Nykyinen ranta-asemakaava ei vastaa Janakkalan valtuuston hyväksymiä mitoitusperusteita. (HäSa)