Kanta-Häme

Mökkiläinen maksaa liikenneturvallisuuden viulut

 

Pyhäjärven ja Iso-Roineen yhdistävä Lehdesmäenjoki on puolen kilometrin mittainen, mutkainen ja kapea.

Lehdesmäenjoella ei ole minkäänlaisia nopeusrajoituksia, ja aivan sen kapeimmalla kohdalla sijaitsee Raimo Virtasen kesämökki.

– Koko mökkiranta on täynnä laitureita ja lapsia. Siitä huolimatta siinä mennä kohelletaan veneellä hirveää vauhtia. Eikö vesiliikenteen turvallisuuden kohentaminen kuulu valtiolle maanteiden tapaan, Virtanen ihmettelee.

Virtanen otti yhteyttä vesistöjen nopeusrajoituksista vastaavaan Hämeen ely-keskukseen ja hämmästyi.

Nopeusrajoitus hoituisi kyllä, mutta vain, mikäli Virtanen korvaisi päätöksestä koituvat, noin 500 euron suuruiset kulut.

Kunta hoitaa liikennemerkit

Ely-keskuksen lakimies Liisa Härmä vahvistaa, että päätöksestä koituvat kulut tulevat aina hakijan maksettaviksi.

– Maksujen sekä maksajan määräytyminen perustuu ympäristöministeriön asetukseen. Sillä, onko hakija yksityinen henkilö vai esimerkiksi kunta, ei ole merkitystä.

Vesiliikenteen nopeuksista päättää ely-keskus. Härmä kertoo, että hakemuksia tulee muutamia vuodessa, ja niiden käsittelyyn menee lausuntakierroksineen joitakin kuukausia.

– Hakemus hyväksytään, mikäli voidaan todeta, että nykyinen nopeus aiheuttaa melua tai muuta välitöntä haittaa ympäröivälle luonnolle tai virkistyskäytölle, Härmä linjaa.

Vaikka yksityinen asianomistaja hakisi tietylle paikalle nopeusrajoitusta ja maksaisi päätöksestä koituvat kulut, kunnan kontolla on hoitaa paikalle asianmukaiset liikennemerkit.

Maanteiden nopeusrajoituksista vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Kaupungin saattaa saada maksumieheksi

Lehdenmäenjoen kaltaisten yleisten vesialueiden nopeusrajoitukset voisivat hyvin olla asioita, joiden hoitaminen kuuluisi mökkiläisten sijaan kaupungille, uskoo apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

– Tätä kyseistä tapausta en tosin tunne tämän tarkemmin.

Isosuon mukaan nopeusrajoitukset tulevat kaupungin käsiteltäväksi useaa kautta.

– Jos esimerkiksi vesiosuuskunta, venekerhot tai kesämökkiläiset yhdessä tekevät asiasta esityksen kaupungille, asia otetaan esille valtuustossa jonka jälkeen päätetään, lähdetäänkö muutosta hakemaan.

Tämänkaltainen menettely on kaupunkilaiselle maksutonta. Jos mökkiläinen itse on toimittanut ely-keskukselle hakemuksen, kaupunki ei Isosuon mukaan kuitenkaan maksa päätöksestä koituneita kustannuksia takautuvasti. (HäSa)