Kanta-Häme

Monen tutun koirarodun liioiteltuja piirteitä halutaan karsia

Kuvituskuva.

Hengitysvaikeuksia, silmäongelmia, epämuodostumia ja liian lyhyitä jalkoja. Ihmisen halu muokata koirarotuja mieleisekseen on tuonut moniin koirarotuihin piirteitä, jotka vaarantavat koirien terveyden ja aiheuttavat niille kärsimystä.

Karsiakseen näitä liioiteltuja ja epäterveitä piirteitä Pohjoismainen Kennelunioni on laatinut rotukohtaiset ohjeet koirien ulkomuototuomareille. Suomessa ohjeet tulivat voimaan vuonna 2015, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa hieman aiemmin. Ennen yhteispohjoismaisia ohjeita

Suomessa oli jo käytössä oma ohjeistus liioiteltujen piirteiden huomioimisesta näyttelyissä.

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä Paula Rekiranta ottaa vastaan ulkomuototuomarien tekemät raportit Suomessa järjestetyistä kansainvälisistä näyttelyistä sekä rotujen erikoisnäyttelyistä.

Ulkomuototuomarit ovat Rekirannan mukaan ottaneet uudet ohjeet hyvin vastaan, mutta kirjaamiskäytännöt ovat vielä kirjavia. Niinpä on vaikea sanoa tarkkaa lukua huomautuksen saaneista koirista.

– Esimerkiksi pitkäkarvaisia collieita kävi kansainvälisissä näyttelyissä ja erikoisnäyttelyissä viime vuoden aikana yhteensä 964, ja niistä huomautuksen liian pienistä ja syvällä päässä olevista silmistä sai noin 70 koiraa. Luvuissa saattaa olla mukana samojakin yksilöitä.

Rekirannan kokoamat raportit toimitetaan rotujärjestöille, joiden tehtävä on linjata ja ohjeistaa kasvattajia. Jalostuksessa ei ehdi tapahtua kahdessa vuodessa kovin paljoa, mutta Rekirannan mukaan suunta on kohti parempaa.

Rotukohtaisissa ohjeissa on mainittu 39 rotua, jotka vaativat tuomarilta erityistä huomiota mahdollisten liioiteltujen piirteiden vuoksi. Mukana on muun muassa lyhytkalloisia rotuja, kääpiörotuja, erittäin suurikokoisia molossirotuja sekä rotuja, joissa esiintyy liioiteltuja muutoksia luuston pituuskasvussa. 

Lyhytkalloisilla ja -kuonoisilla eli brakykefalisilla roduilla rotutyypillisen rakenteen liioittelu voi aiheuttaa vakavia ongelmia kuten hengitysvaikeuksia ja ulkonevia silmiä ja liian matalia silmäkuoppia. Äärimmäinen kääpiökasvoisuus aiheuttaa yleistä heiveröisyyttä. Kääpiöroduilla esiintyy esimerkiksi vinoja alaleukoja ja kielihalvausta sekä epämuodostumia.

– Rodun käyttötarkoitus ohjaa sen jalostusta, ja jos koiralla ei ole varsinaista käyttötarkoitusta, rotupiirteiden liioittelu saattaa lähteä helpommin käsistä, arvioi Rekiranta.

Toisessa ääripäässä puolestaan ovat suurikokoiset ja runsasnahkaiset molossityyppiset koirat, joilla rotupiirteiden liioittelu saattaa aiheuttaa esimerkiksi ongelmia liiallisen löysän nahan vuoksi.

Listalla on paljon yleisiä koirarotuja kuten saksanpaimenkoira, skotlanninpaimenkoira, mäyräkoira, yorkshirenterrieri, chihuahua, kiinanpalatsikoira, tanskandoggi ja bernhardinkoira.

– Tilannetta kartoitetaan koko ajan, ja tulevaisuudessa listalle voi tulla uusia rotuja ja osa voi poistua. Esimerkiksi länsiylämaanterrieristä ei ilmoitettu viime vuonna ainuttakaan ongelmaa, ei myöskään griffon belge -rodusta, sanoo Rekiranta.

Ulkomuototuomarin tehtävänä on vaalia kunkin rodun ominaispiirteitä hyväksytyn rotumääritelmän määrittämissä rajoissa. Se ei kuitenkaan koskaan saisi tapahtua terveyden kustannuksella. Tuomarit ovatkin näyttelyissä paljon vartijoina, sillä heidän olisi kyettävä tunnistamaan jo pyrkimys liioitteluun ennen kuin se aiheuttaa terveysongelmia.

Ohjeiden mukaan tuomareiden ei tule koiranäyttelyissä palkita korkeasti koiria, joilla on liioiteltuja rotupiirteitä. Palkitsematta jättämisen avulla tuomareilla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti koirien terveyteen ja rodunjalostuksen suuntaan.

Ulkomuototuomareita on ohjeistettu puuttumaan myös koirien liioiteltuun esittämiseen ja laittamiseen. Turkin ylenpalttinen laittaminen voivat johtaa joidenkin rotujen kohdalla koiran kannalta haitallisiin elinolosuhteisiin.

– Koirien lakkaaminen, liituaminen ja värjääminen on Suomessa kielletty, joten turkin liiallinen kunnostus ei ole meillä ongelma, sanoo Rekiranta.

Koirien esittämiseen ja hyvään kohteluun kiinnitetään Rekirannan mukaan koiranäyttelyissä erityistä huomiota, ja tuomari puuttuu siihen, jos esittäjä kohtelee koiraa huonosti. LM-HäSa

Päivän lehti

28.10.2020

Fingerpori

comic