Kanta-Häme Hämeenlinna

Moni ei tiedä mahdollisuudesta alvittomaan kotipalveluun – Päälle voi saada vielä kotitalousvähennyksen

Sosiaalihuollon palveluja on mahdollisuus saada ilman arvonlisäveroa korkean iän tai sairauden takia yksityisiltä palveluntuottajilta.
Rauni Vähä-Nissi saa Lindan Vesaharjun tarjoaman kodinhoitopalvelun ilman arvonlisäveroa. Tästä edusta Vähä-Nissi kuuli tuttavaltaan. Kuva: Esko Tuovinen
Rauni Vähä-Nissi saa Lindan Vesaharjun tarjoaman kodinhoitopalvelun ilman arvonlisäveroa. Tästä edusta Vähä-Nissi kuuli tutun kautta. Kuva: Esko Tuovinen

Mahdollisuus arvonlisäverottomien kotihoitopalvelujen ostamiseen tunnetaan vielä melko huonosti Hämeenlinnassa. Sosiaalihuoltopalveluna tarjottavaa kotipalvelua ja niiden tukipalveluja on mahdollista saada arvonlisäverottomasti yksityisiltä palvelutarjoajilta. Palvelun voi saada näin ollen 24 prosenttia halvemmalla.

Verottoman sosiaalihuoltopalvelun edellytyksenä on asiakkaan korkean iän tai sairauden aiheuttama toimintakyvyn aleneminen. Laki tuli voimaan vuonna 2011.

Kaupungin tulosaluejohtaja Leena Harjulan mukaan eteen tulee edelleen tilanteita, ettei tästä edusta olla tietoisia.

Asiaa tuodaan hänen mukaansa esille kaupungin sosiaalipalvelujen neuvonnassa. Palveluntuottajat ovat kertoneet asiasta myös suoraan asiakkailleen, mikä on Harjulan arvion mukaan tehokas tapa levittää tietoa.

Palvelujen tarjoajat kootaan listalle

Kunnan tarjoama kotihoito on asiakkaalle verotonta ja palvelun tarve erikseen määriteltyä. Kun avun tarve on määrältään vähäistä ja kyseessä on pelkästään esimerkiksi siivouspalvelun tai tukipalvelun tarve, asiakas ohjataan Harjulan mukaan lähtökohtaisesti yksityiselle palveluntarjoajalle.

Yksityiset palveluntuottajat listataan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin ja heidän tulee ilmoittaa tuottamistaan palveluista kuntaan, jossa toimii. Kunta ilmoittaa tiedot aluehallintovirastolle.

Tukipalveluita tarjoavan yrityksen ei tarvitse rekisteröityä, mutta ilmoitus kuntaan on tehtävä. Kunta pitää yllä rekisteriä tukipalvelujen tuottajista.

Yksittäisten palvelutuottajien rekisteri löytyy kaupungin nettisivuilta Ikäihmisten palvelut -osion alta.

Hämeen Sanomien lukijan mukaan kaupungin sivuilta löytyvältä listalta löytyy yrityksiä, joilla toimintaa ei enää ole eli listaa ei ole päivitetty.

Harjulan mukaan listan pitäisi valtaosin olla ajan tasalla. Viimeksi sitä perattiin touko-kesäkuun vaihteessa. Sen sijaan arvonlisäverottomasta palvelusta itsestään sivuilta ei löydy sen tarkempaa tietoa.

– Olisi aiheellista kertoa tästä vaihtoehdosta samassa kohdin, mistä tämä lista löytyy. Infoa on syytä lisätä, Harjula myöntää.

Hämeen Terveyssisar -yrityksen Linda Vesaharju näkee,  että on myös yrittäjien vastuulla kertoa olemassa olevista eduista asiakkaille.

Sosiaaliviranomaisen valvomaa

Uudet palveluntuottajat pääsevät Harjulan mukaan listalle viranhaltijapäätöksellä. Heidät haastatellaan ja tarkistetaan, että yritys täyttää vaadittavat kriteerit. Sosiaaliviranomainen valvoo palveluntuottajan toimintaa.

Jos palveluntuottaja ilmoittaa lopettaneensa toiminnan, se poistetaan listalta. Ongelmaksi muodostuvat yritykset, jotka eivät ilmoita mahdollisista muutoksista tai toiminnan loppumisesta.

– Seuraamme, että yrityksen verot ja maksut on hoidettu YTJ-rekisterin kautta ja sitä kautta tulee esille, jos yrityksellä ei enää toimintaa. Tosin voi olla, ettei palveluntuottaja ole tehnyt lopetusilmoitusta Kaupparekisteriin, jolloin yritys voi roikkua listalla, Harjula harmittelee.

Kotitalousvähennys päälle

Harjula muistuttaa, että yksityisen palveluntarjoajan kotihoidonpalvelusta on mahdollisuus saada myös kotitalousvähennys. Hänen mukaansa yksityiseltä ostettu, tuntimäärältään pieni palvelu voi olla edullisempaa kotitalousvähennys ja arvonlisäverottomuus huomioituna.

Jos asiakas on saanut kunnalta palvelusetelin, ostetusta palvelusta ei saa kotitalousvähennystä.

– Jotkut asiakkaat ovat laskeneet, ettei palveluseteliä kannata ottaa, vaan saattaa tulla halvemmaksi hyödyntää palvelu kotitalousvähennyksenä. HÄSA.

 

Yksityistä kotipalvelua ja niiden tukipalvelua tarjoavat yritykset voivat ilmoittaa  muutoksista kaupungille sähköpostilla: sosiaalijaterveys@hameenlinna.fi.

Kaupunki lisäsi verkkosivuilleen tietoa arvonlisäverottomasta kotipalvelusta ja kotitalousvähennyksestä jutun teon aikana.

Sosiaalihuollon palvelut ilman arvonlisäveroa

Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja -sopimuksen palvelun tuottamisesta sosiaalihuoltopalveluna.

Virallista lääkärintodistusta ei tarvita.

Sosiaalihuollon tarpeessa olevan henkilön toimintakyky on alentunut esimerkiksi korkean iän tai sairauden takia. Palvelua voi saada myös silloin, kun esimerkiksi omaishoitaja uupuu tai muistisairaus aiheuttaa lisääntyvää avun tarvetta.

Kotipalveluihin kuuluu esimerkiksi asumiseen, hoivaan ja tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa avustamista.

Kotipalvelun tukipalveluita ovat esimerkiksi ateria- siivous, kylvetys- ja saattajapalvelut. Kotipalvelun tukipalveluja tuottavat yleensä yksityiset palveluntuottajat.

Lähde: EKL ry.