Kanta-Häme

Monni houkuttelee uusia asukkaita

Hyvinkään ja Hausjärven rajalta Monnista on myytävänä 23 tonttia, jotka mahdollistavat taajaman kasvun jopa 150 uudella asukkaalla.

Samaan aikaan Nurmijärvi kauppaa Rajamäeltä yli 60 omakotitonttia. Kilpailu on kovaa, sillä Monnin Pihonkaaresta tontin saa reilut kymmenen euroa halvemmalla neliöhinnalla kuin Rajamäeltä.

Hausjärven kunnalle on hyvä uutinen, että Liikennevirasto on muuttamassa Hyvinkään ja Riihimäen välille suunniteltua lisäraidetta palvelemaan sekä tavara- että henkilöliikennettä.

Kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen uskoo, että Monnin väkiluvun suhteellisen nopea kasvu tukee myös seisakkeen saamista ja henkilöjunien pysähtymistä Monniin.

– Meillä on käynnistymässä seisakkeen yleissuunnittelu rinnan taajaman päätieverkon suunnittelun kanssa. Toivomme, että seisake saadaan kymmenen vuoden kuluessa tai ainakin viimeistään 20 vuodessa, Korhonen kertoo.

Liikennevirasto laati viime vuonna esiselvityksen lähiliikenteen uusista seisakkeista Keravan ja Riihimäen välillä. Siinä kiireiseksi toteutettavaksi esitetään Ristikydön seisaketta Kerava ja Järvenpään väliin.

Selvityksessä todetaan, että Monniin on mahdollista saada seisake, mutta Monnissa tarvitaan nykyisiä suunnitelmia tehokkaampaa maankäyttöä. Taajama kasvaa, mutta kasvua tuovat omakotiasukkaat, joiden selvityksessä ei uskota käyttävän junaa.

Vaikka Monni on vuodesta 2004 lähtien houkutellut erityisesti omakotitalojen rakentajia, kunta on nyt nostamassa taajaman profiilia ylöspäin. Osayleiskaavassa on kaksi kerrostaloaluetta.

Lisäksi tulevan seisakkeen ja kaupallisten palvelujen sekä julkisten palvelujen, kuten uuden koulun, yhteyteen sopivat myös kerrostalot.

– Kerrostalojen koko ja määrä ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa asemakaavoituksessa. Niiden ja Paukunharjun väliin tulee rivitaloja, viheraluetta ja aivan harjun juurelle nykyistä pientaloaluetta tiivistäviä omakotitaloja, Korhonen sanoo.

Vielä 2000-luvun alkuvuosina Monnin väkiluvun ennustettiin kaksinkertaistuvan kymmenessä vuodessa. Kasvutahti hidastui, kun kunta joutui odottamaan Hämeen maakuntakaavasta tehtyjä valituksia.

– Monnissa asuu nyt noin tuhat kuntalaista, mutta osayleiskaavan toteuttaminen voi hyvinkin nostaa väkiluvun alun perin suunniteltuun 7 000:een, Ilkka Korhonen vakuuttaa.

Pitkään työn alla ollut osayleiskaava vahvistui vasta viime vuonna. Pihonkaaren uusi asuinalue on ensimmäinen asemakaava, joka on päästy toteuttamaan osayleiskaavan pohjalta.

Monnin omakotitaloista noin puolet on kymmenen vuoden aikana rakennettu yksityisten myymille tonteille. Hausjärvi ostaa kaavoitettavaksi raakamaata, mutta solmii edelleen myös maanomistajien kanssa maankäyttösopimuksia.

Ilkka Korhonen kertoo sopimusten palvelevan sekä maanomistajan että kunnan etua.

Kunta voi ostaa puolet alueesta tonttimaaksi ja maanomistajalle voidaan kaavoittaa puolet tonteiksi.. Maanomistaja pääsee myymään kaavoitettuja tontteja, mutta maksaa teiden rakentamiskulut ja osan kunnallistekniikan kustannuksista. HÄSA

Päivän lehti

19.10.2020

Fingerpori

comic