Kanta-Häme

Moreenin liittymä ja sairaalan infra maksavat yli 15 miljoonaa

Suurimmat hankkeet eivät mahdu tavalliseen infrabudjettiin.
Moreenin alue on vähitellen laajentunut. Raskasliikenne tarvitsee kipeästi liittymää suoraan moottoritielle.

Uuden sairaalan rakentaminen ja Moreenin eritasoliittymä ovat infrahankkeita, jotka tarvitsevat erillistä rahoitusta, jotta ne eivät syö kokonaan vuosittaista infrarakentamisen budjettia.

Lähimmän viiden vuoden hankkeet on kerätty kaupunkikehityssuunnitelmaksi, jonka kaupunkirakennelautakunta (kaura) hyväksyi tällä viikolla.

Suunnitelma pyrkii aikatauluttamaan työt mm. palveluverkkoon liittyvän rakentamisen eli koulujen ja päiväkotien kanssa.

 

Tavoitteena on se, ettei korjausvelka kasva ja että talonrakentaminen ja infran rakentaminen limittyvät järkevästi.

Kaura pyrkii siihen, että aikatauluttamalla hankkeita myös pienemmät tie-, katu- ja muut infratyöt pystytään toteuttamaan niin kantakaupungissa kuin pitäjissäkin.

Normaalisti Hämeenlinnan budjetissa on vuosittain varattu infratöihin 8-9 miljoonaa euroa. Sen lasketaan riittävän muihin töihin, mutta kaksi suurinta hanketta eli uuteen sairaalaan liittyvä infrarakentaminen ja Moreenin eritasoliittymä tarvitsevat ylimääräistä rahoitusta.

Yhteensä vuoden 2023 loppuun mennessä lasketaan infrahankkeisiin kuluvan 61 miljoonaa euroa. Toisaalta tulopuolelle arvioidaan kertyvän kerros- ja elinkeinotonttien myynnistä lähes saman verran, tosin pitemmällä aikavälillä.

 

Suurin hanke on Moreenin eritasoliittymä, jonka kustannusarvio on 7,5 miljoonaa euroa. Lisäksi siihen liittyvien katutöiden kustannuksiksi arvioidaan 3 miljoonaa. Työn arvioidaan ajoittuvan vuosille 2021-2023.

Uuden Ahveniston sairaalan rakentaminen vaatii myös mm. Ahvenistontien uudistamisen ja nykyiselle keskussairaalalle johtavan kadun siirtämisen itään päin. Ahvenistontielle suunnitellaan mm. kahta valoristeystä.

Sairaalaan liittyvän infraurakan hinnaksi lasketaan nyt 5 miljoonaa euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2020-2021.

Kaupunkikehityssuunnitelmassa ennakoidaan, että muut infratyöt pystytään aikatauluttamalla rahoittamaan vuosittaisesta 8-9 miljoonan euron infrapotista.

 

Toinen vaihtoehto tietysti on, ettei noina vuosina tehdä juuri mitään muuta kuin sairaalaan ja eritasoliittymään liittyviä töitä.

Muita infran aluekehityshankkeita vuosien 2019-2023 suunnitelmissa ovat mm. Asemanranta, Engelinranta, keskikaupungin ydinkorttelit sekä ulkoliikunta- ja virkistysalueiden parantaminen. HÄSA

Katso kaupunkirakennelautakunnan esityslista tästä