Kanta-Häme

MOT:n Envor-pöyhintä sai liikettä aikaan

Ylen maanantainen MOT-ohjelma forssalaisen Envorin jätteenkäsittelystä on saanut sekä yrityksen että valvovat viranomaiset takajaloilleen.

MOT tutki väitteitä, joiden mukaan Envor toimisi ympäristölupansa vastaisesti. Envorin mukaan kyse on mustamaalauskampanjasta.

Ohjelman keskiöön nostettiin tuhannen tonnin erä helsinkiläiseltä jätevedenpuhdistamolta Forssaan kuljetettua mädätettyä, mutta hygienisoimatonta lietettä.

Ilmiannon tekijöiden mukaan lietettä on piilotettu tarkastajilta yhtiön jälkikompostointikentälle. Envorin toimitusjohtajan Asko Hännisen mukaan mitään ei ole piilotettu, vaan liete-erä on odottanut järkevää käsittelytapaa. Yhtiö haki lupaa peretikkahappokäsittelylle jo viime vuoden tammikuussa.

Hämeen ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajan Tommi Muilun mukaan ongelma liete-erän suhteen on, ettei erä ole mennyt ympäristöluvan edellyttämällä tavalla asianmukaiseen käsittelyyn. Ely on käynnistämässä hallintopakkomenettelyä, jolla Envor velvoitetaan poistamaan liete kompostointikentältä.

Kiistaa myös öljysakasta ja vesistä

Toinen MOT-ohjelmassa ongelmallisena esitetty jäte on mäntypikiöljyn sakka, jota ilmiantojen mukaan on sekoitettu suuria määriä kompostoitavaan jätteeseen.

Kolmas ympäristön kannalta ongelmallisena MOT-ohjelmassa esitetty seikka koskee alueelta pois johtavien vesien puhtautta. Ohjelmassa kerrotun mukaan vesinäyte osoitti veden olevan käytännössä jätevettä.

MOT:n ottaman vesinäytteen ja alueen pintavesien kuntoa valvovan Kokemäen vesistön vesistönsuojeluyhdistyksen ottamien virallisten näytteiden välillä on valtava ero, sillä yhdistyksen ottamien näytteiden mukaan vesi täyttäisi erinomaisen uimaveden kriteerit. Hänninen arvelee, että näytteet on otettu eri paikoista.

Tutkintapyyntöjä tehty puolin ja toisin

Hämeen poliisille on tehty kolme Envor-vyyhtiin liittyvää tutkintapyyntöä. Ely on tehnyt kaksi tutkintapyyntöä Envorin toiminnasta ja Envor puolestaan yhden ely-keskuksen toiminnasta. Tutkinnanjohtajana tapauksissa toimiva rikoskomisario Jari Uotila kertoo tutkinnan olevan kaikkien osalta aivan alkutekijöissään.

Ely-kesku teki yli vuosi sitten tutkintapyynnön jätevesipäästöistä. Tuoreempi tutkintapyyntö koskee MOT:n tietoja hygienisoimattoman mädätteen ja mäntypikiöljyn vastaanottotavasta.

Envorin tekemä tutkintapyyntö koskee sitä, onko ely-keskuksessa syyllistytty perättömään ilmiantoon tai virkavelvollisuuden laiminlyöntiin.

Yksi ely-keskuksen aiemmin tekemä, jätevesipäästöihin liittyvä tutkintapyyntö on käsitelty loppuun. Asiassa tehtiin syyttämättäjättämispäätös.

Envorin ympäristöluvan on myöntänyt aluehallintovirasto ja lupaehtojen noudattamista valvoo Hämeen ely-keskus. (HäSa)