Kanta-Häme

Muistutusryöppy sai maakuntahallituksen tiukentamaan Tuuloksen kiertotalousaluetta koskevaa merkintää

Hämeen maakuntahallitus päätti tiukentaa Tuuloksen Paadenkolun kiertotalousaluetta koskevaa maakuntakaavaehdotuksen merkintää muistutuksissa esitetyn huolen perusteella.

Maakuntahallitus linjaa vastineessaan, että alueen käyttö rajataan samaan käyttötarkoitukseen myös uudessa maakuntakaavassa. Merkintää täsmennetään vielä siten, että alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Maakuntahallitus halusi käsittelyssään korostaa kiertotalousalueen sijoittumisen luonnetta ja ihmisten huolen huomioon ottamista.

Hallitus tiukensi merkinnän kuvauksessa ympäristönäkökulmaa siten, että kiertotalousalueen toteutuksessa tulee ottaa huomioon alueen vakituisen asutuksen lisäksi vapaa-ajan astutukset ja puhtaat vesistöt ja ettei kiertotalousalueen toiminnoilla saa heikentää alueen hyvää ympäristöä.

Kokouksessa myös linjattiin, että lupakäsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon, ettei alueen liikenne aiheuta lisääntyvää melua ja häiriötä.

Maakuntahallituksen hyväksymässä merkinnän kuvauksessa korostetaan myös, että ennen toiminnan laajentamista tulee alueelle pääsytie olla toiminnan edellyttämässä kunnossa.

 

Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä tammikuun puolivälistä helmikuun puoliväliin. Siitä jätettiin yhteensä 280 muistutusta.

Valtaosa muistutuksista kohdistui Tuuloksen yhdistettyyn kalliokiviaineksen otto- ja kiertotalousalueeseen.

Alueella on voimassa olevat maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa. Alue sisältyy jo nykyiseen voimassa olevaan maakuntakaavaan.

Nykyisen merkinnän mukaan alue on tarkoitettu sekä kallionlouhintaan että kiviaineksen ja pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen.

 

 

 

Päivän lehti

17.2.2020