Kanta-Häme

Muovista tuli jäteyhtiöiden kiistakapula – Kiertokapula ja Lassila & Tikanoja vääntävät jätelain tulkinnasta

Kuntien omistamalla Kiertokapulalla ei ole pörssiyhtiö Lassila & Tikanojan mielestä oikeutta alkaa kerätä muovipakkauksia suoraan taloyhtiöistä ja omakotitaloista.
Hämeenlinnan Tiiriössä sijaitsee yksi Rinki oy:n aluekeräyspisteistä. Muovia saatetaan alkaa kerätä myös suoraan kiinteistöiltä. Kuva: Pekka Rautiainen
Hämeenlinnan Tiiriössä sijaitsee yksi Rinki oy:n aluekeräyspisteistä. Muovia saatetaan alkaa kerätä myös suoraan kiinteistöiltä. Kuva: Pekka Rautiainen

Jätehuoltoyhtiö Kiertokapula haluaa aloittaa aikaisintaan ensi vuoden alussa kokeilun, jossa kerättäisiin kuluttajien muovipakkauksia Riihimäellä ja Hyvinkäällä.

Yhtiö on lähettänyt toukokuun alussa kirjeen kolmentoista kunnan yhteiselle jätelautakunnalle, Kolmenkierrolle. Kokeilu täydentäisi muovinkeruuta, joka on nyt järjestetty Rinki oy:n aluekeräyspisteillä tuottajavastuun perusteella.

Kapuloita rattaisiin on kuitenkin heittänyt pörssiyhtiö Lassila & Tikanoja oyj, jonka liikevaihto on Kiertokapulaan verrattuna yli kolmekymmentäkertainen.

L & T on lähettänyt jätelautakunnalle toimenpidepyynnön, jossa se vaatii jätehuoltoviranomaista kieltämään Kiertokapulaa valmistelemasta muovin kuljetusten hankintaa. Yhtiö katsoo, ”että Kiertokapulalla ei ole oikeutta kilpailuttaa muovin keräystä, koska alueen jätehuoltoviranomainen ei ole tehnyt asiasta kuljetusjärjestelmäpäätöstä”.

– Kyse on siitä, että yrityksillä on erilainen käsitys laintulkinnasta kuin meillä, sanoo jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni.

– Jätelain mukaan uudet asumisessa syntyvästä sekajätteestä eroteltavat jätejakeet kuuluvat kunnan vastuulle ja kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Niistä ei tarvitse erikseen tehdä kuljetusjärjestelmäpäätöksiä.

Jätelautakunta on nyt päättänyt siirtää Lassila & Tikanojan toimenpidepyynnön toimivaltaisen viranomaisen eli Hämeen ely-keskuksen käsiteltäväksi.

 

L & T:n ärhentelyä selittää se, että yhtiö on itse kerännyt muoveja taajama-alueen kiinteistöistä viime vuoden alusta alkaen. Tällä hetkellä sillä on muovinkeräystä lähes jokaisessa Kiertokapulan alueen kunnassa.

Kiertokapula kertoo vastaavansa kokeilulla ”kuntalaisten ja kuntien kiinteistöjen tarpeeseen ja toiveisiin”. Myös jätehuoltokoordinaattori Ala-Könnin mukaan muovin lisääminen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteisiin on noussut voimakkaasti esiin kuntalaispalautteessa.

Muovinkeräyskokeilu koskisi Kiertokapulan mukaan Riihimäen ja Hyvinkään kaupunkien omia kiinteistöjä ja ”taajama-alueen taloyhtiöitä”.

Keräysautojen reitin varrelta on tarkoitus ottaa keräyksen piiriin myös omakotitaloja. Keräykseen liittyminen olisi vapaaehtoista.

 

Keräyskokeilu kestäisi ainakin vuoden. Sen tarkoituksena olisi seurata lajitellun muovipakkausjätteen määrää ja laatua kiinteistöittäin. Samalla selvitettäisiin, minkä verran tarvittaisiin pakkausmuovia koskevaa neuvontaa.

Saatua tietoa käytettäisiin, kun valmistellaan jätehuoltomääräysten uusimisen myötä mahdollisesti tulevaa muovinkeräysvelvoitetta.

Jätehuoltomääräysten pykälä 16 velvoittaa asumisessa syntyviä hyötyjätteitä lajiteltaviksi ja erilliskerättäviksi.

– Jätelajien erilliskeräys koskee niitä kiinteistöjä, joiden huoneistojen lukumäärä on viisi tai enemmän. Tähän tulee muutoksia ja tarkennuksia. Tarkoitus on lisätä muovinkeräysvelvoite, Satu Ala-Könni sanoo.

Tavoite on, että määräykset tulisivat voimaan ensi vuoden aikana.

 

Ala-Könnin näkemyksen mukaan Kiertokapula voi tällä erää jatkaa muovinkeruun valmistelua, koska se on itsenäinen hankintayksikkö, jonka hankintoihin lautakunta ei voi vaikuttaa.

Jätelaki ja Kolmenkierron jätehuoltomääräykset sallivat sen, että kiinteistönhaltija voi halutessaan järjestää muovin kuljetuksen hankkimalla palvelun yksityiseltä yrittäjältä.

– Oikeus siihen loppuu, kun kunta ottaa huolehtiakseen muovijätteestä, Ala-Könni sanoo.

Jos kunnat päättävät täydentää tuottajavastuun alaisten jätteiden keräystä, perivät ne kustannukset kuntalaisilta jätemaksuina. Maksuista päättää jätelautakunta.

Kiertokapula aloitti jo maaliskuun alussa Valkeakoskella muovipakkausten keräyksen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena.HÄSA

Lue myös: Lassila & Tikanoja tunnustaa virheensä – Yhtiö ei enää vastusta Kiertokapulan muovinkeräystä

Juttuun lisätty linkki Lassila & Tikanojan reagoinnista kertovaan uuteen juttuun 20.5. klo 16.45.

Jätehuoltomääräykset

Jätelautakunta Kolmenkierto valmistelee jätehuoltomääräysten päivittämistä ja muovinkeräyksen erillisvelvoitetta taloyhtiöille.

Kolmenkierron alueen nykyiset määräykset eivät velvoita muovinkeräykseen.

Jätelajien erilliskeräys koskee nyt kiinteistöjä, joissa on huoneistoja viisi tai enemmän.

Nykyisellään kiinteistöjen täytyy kuivajätteen lisäksi kerätä bio- ja kartonkipakkausjäte.

Edelliset jätehuoltomääräykset ovat vuodelta 2015, jolloin ei vielä muovia kerätty.

 

Päivän lehti

10.7.2020