Kanta-Häme

Murskaamon pöly ärsyttää asukkaita

Kantolan alueen asukas harmittelee Hämeen Sanomille pölyä, joka hänen mukaansa leviää Katuman kiertoliittymän kupeessa olevalta kivimurskaamolta päivittäin muun muassa hänen tontilleen.

Murskausasema sijoittuu Harvialantien ja junaradan väliselle kaistaleelle.

Kiviaines on louhittu läheisestä Lammaskalliosta, johon rakennetaan valtiolle salaista, turvaluokiteltua suojatilaa. Kiviaineksen urakoinnista vastaa janakkalalainen Maarakennus M. Laivola oy.

Ensimmäiset valitukset elokuussa

Hämeenlinnan kaupungin johtava rakennustarkastaja Timo Lehtinen kertoo, että ensimmäisiä kertoja pölystä ja melusta tuli valituksia palautepalvelun kautta elokuun puolivälissä.

Tuolloin asiasta huomautettiin urakoitsijalle, toimitusjohtaja Ari Laivolalle, ja tämä siirrätti murskaimen sieltä pois.

– Se ei silloin antanut aihetta enempään, kun tilanne rauhoittui. Nyt murskain on tullut ilmeisesti taas takaisin, koska keskiviikkona pölystä tuli asukkaalta taas yhteydenotto, Lehtinen kertoo.

– Jos pölynsidontaa ei hoideta, asia menee ympäristöpuolelle, hän lisää.

Kastelu auttanee asiaan

Ympäristötarkastaja Hannu Lukkarinen lupaa käydä murskaamolla tarkastamassa tilanteen ja antamassa ohjeistusta.

– Jos pölyhaitta aiheutuu murskauksesta, lääke siihen on vesi, eli otetaan käyttöön murskaimissa yleensä oleva kastelujärjestelmä.

– Jos taas pöly aiheutuu kuormauksesta tai kuljetuksesta, katsotaan tiestön tilanne. Myös kuorman pudotuskorkeutta voidaan pienentää. Yleensä 300 metrin suojaetäisyys asutukseen on raja, jolloin näitä lisätoimenpiteitä edellytetään.

Lähintä asutusta on Vanajantien varressa ja Katuman suunnalla, missä suojaetäisyys Lukkarisen mukaan ylittyy.

Ympäristöluvan sijaan maisematyölupa

Maarakennus M. Laivolalle on myönnetty tänä vuonna alueelle maisematyölupa kolmeksi vuodeksi.

Ympäristöluvan toiminta tarvitsisi vasta, jos alueella murskattaisiin kiviainesta luvan voimassaoloaikana yhteensä yli 50 päivänä.

– Toiminta ei saa siltikään aiheuttaa haittaa, vaikka aika jäisi alle 50 päivän, Lukkarinen huomauttaa.

– Alueen on katsottu soveltuvan lyhytaikaiseen murskaukseen. Melu on ollut tiedossa, ja siinä ratkaisee suojaetäisyys.

”Todennäköisesti liikenteen pölyä”

Hannu Lukkarinen toteaa, vaikka pöly yleensäkin on terveydelle haitallista, murskaamopöly on pääosin raskasjakoista ja jää suurimmaksi osaksi työmaa-alueelle.

– Tuulisella säällä pölyn vaikutus saattaa silti yltää 300–500 metriin.

Yrittäjä Ari Laivola vetoaa myös pölyn raskasjakoisuuteen.

– On tutkittua tietoa, että sen vuoksi murskaamon pöly ei leviä 100 metriä kauemmas. Kalliosta louhittu kivi on jo itsessään niin märkää, ettei murskain juuri pölyä. Jos sieltä jotain leijuu kauemmas, se on puhtaasti alueen liikenteen pölyä, Laivola sanoo.

Hän lupaa heti puuttua asiaan.

– Kastelemme tiealueen jo tämän päivän aikana (torstaina) tai viimeistään perjantaiaamuna.

Yöaikaan kiviralli seis

Pölystä valittaneen asukkaan mukaan kivimurskaamosta pölyä lentää jopa iltakymmeneen asti.

Ari Laivola kertoo, että murskausta suoritetaan kello 7–21. Kohtuullista melua aiheuttavan työn saa luvan mukaan aloittaa aamuseitsemältä. Murskausta ei tehdä jatkuvasti, vaan maksimissaan 2–3 viikkoa kerrallaan.

Kiviainesta yhtiö ajaa kello 6–22, vaikka mahdollisuus siihen olisi ympäri vuorokauden.

– Omaehtoisesti olemme pidättäytyneet kivikasalle ajosta yöaikaan kello 22–6 ympäristöstä johtuvista syistä, Laivola sanoo.

– Heti saimme melusta huomautuksen, kun kerran veimme yöllä sinne yhden perävaunun varastoon, vaikka emme tehneetkään siellä silloin töitä, hän lisää. (HäSa)