Kanta-Häme

Murskaukselle lupa Kirkkomäkeen Janakkalan ja Hausjärven rajalle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan, joka koskee kivien ja soran murskausta Kirkkomäen soranottoalueella Janakkalassa ja Hausjärvellä.

Murskaus aloitetaan Janakkalan kunnan puoleisella kiinteistöllä, jonka jälkeen murskausasema siirretään Hausjärven kunnan puolelle. Kiinteistöt sijaitsevat vierekkäin.

Kiinteistöt omistaa Betoni Center Oy. Kyseessä on tuusulalainen yritys, jolla on tehtaat myös Vantaalla ja Janakkalan Tervakoskella. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 17,4 hehtaaria.

Soranottoalue Ryttylän lähellä

Betoni Centerin soranottoalue sijaitsee Janakkalan ja Hausjärven rajan tuntumassa parin kilometrin päässä Ryttylästä.

Alueella on voimassa olevat maa-ainesten ottoluvat, joista on päättänyt Janakkalan tekninen lautakunta ja Hausjärven kunnanhallitus. Molemmista luvista on aikanaan valitettu, mutta Janakkalan aluetta koskeva valitus on hylätty Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ja Hausjärven aluetta koskeva korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Murskauslupa koskee vain tältä alueelta otettavaa kiviainesta. Kiviaineksia käsitellään enintään 100 000 tonnia vuodessa. Murskeita tuotetaan keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa ja betonisoraa seulotaan saman verran.

Kesällä ei murskata

Alueella murskataan 2–8 kuukauden aikana 16.3.–14.6. ja 16.8.–14.12. Keskikesän aikana ja talvella ei siis murskata. Kuormausta ja kiviainesten kuljetusta tehdään ympäri vuoden kello 6:n ja 22:n välillä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ei ole vielä saanut lainvoimaa. Päätöksestä voidaan valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. (HäSa)