Kanta-Häme

Murskauspäätöksistä valitettu hallinto-oikeuteen

Janakkalan viimesyksyisistä murskauslupapäätöksistä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Tiistaina kokoontunut kunnan ympäristölautakunta katsoo kuitenkin, että valitukset ovat aiheettomia. Valitukset koskevat Vähikkälän Kyöstilänharjulle ja Kansalanharjulle myönnettyjä murskauslupia.

Ympäristölautakunta päätti viime marraskuussa myöntää Niemisen Sora oy:lle luvan soran murskaukseen Kyöstilänharjulla. Lupa on voimassa kymmenen vuotta ja se koskee 1,24 miljoonaa kiintokuutiometriä.

Kyöstilänharju on uusi alue, jolta ei ole tähän mennessä otettu soraa. Se sijaitsee Vähikkälän kylän pohjoispuolella.

Soranottoluvan ympäristölautakunta myönsi viime toukokuussa, ja tästäkin luvasta on valitettu. Valitusten käsittely Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on kesken.

Kansalanharju on puolestaan vanha soranottoalue, jossa soranotto on tarkoitus saattaa loppuun. Ympäristölautakunta päätti marraskuussa antaa Betoni Center oy:lle luvan enintään 94 000 tonnin kiviaineksen murskaamiseen.

Kansalanharju sijaitsee Vähikkälän kylän keskustan eteläpuolella. Ympäristölautakunta myönsi alueelle soraluvan viime toukokuussa, mutta tästäkin soraluvasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus asetti viime kesänä täytäntöönpanokiellon Kansalanharjulle.

Ympäristölautakunta katsoo Kyöstilänharju-valituksia koskevassa lausunnossaan, että lautakunnalla oli edellytykset luvan myöntämiseen. Tosiasiallisia perusteita asian uudelleen käsittelemiseksi ei ole, ja siten valitukset pitäisi lautakunnan mielestä hylätä.

Myös Kansalanharju-valitukset tulisi ympäristölautakunnan mukaan hylätä, koska perusteita kielteiselle luparatkaisulle ei ole ilmennyt.

Kummastakin murskausluvasta tehtiin lukuisia valituksia. Kyöstilänharjun tapauksessa valittajina olivat yksityishenkilöiden lisäksi Valajärven suojeluyhdistys ja Vähikkälän Väljämä -kyläyhdistys. Kyläyhdistys valitti myös Kansalanharjun murskausluvasta. (HäSa)

Päivän lehti

2.4.2020