Kanta-Häme Riihimäki

Museo- ja teatteriratkaisuja odotetaan yhä

Tilajärjestelyjen ja rakennusten myynnin odotetaan tuovan säästöjä Riihimäen kaupungille.

Tänä vuonna ei Riihimäen tavoitteista huolimatta vielä päästä säästämään teatterista, museoista ja liikunnasta. Selvitystyö on vielä käynnissä, joten talous- ja hallintojohtaja Kari Ora pitää säästöjen tavoittelua mahdollisena vasta ensi vuonna.

Talousnäkymät ovat tänä vuonna odotettua valoisammat, sillä kaupunki näyttää tekevän 2,1 miljoonaa ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupungin yhteisen tilinpäätöksen arvioidaan olevan 3,4 miljoonaa plussalla. Näin siitä huolimatta, että tälle vuodelle tämän vuoden talousarvion sisällytetty verotulokertymäarvio on osoittautunut 1,7 miljoonaa euroa liian suureksi.

Tälle vuodelle laadittiin ylijäämäinen, mutta käyttötaloudelle tiukka talousarvio, joka edellytti hallintokunnissa säästöjä. Sosiaali- ja terveystoimiala on saanut säästönsä toteutettua, mutta kaupunginhallituksen toimialalla on edelleen lähes 500 000 euroa kurottavaa. Kaupunginhallitus esittää nyt, että valtuusto myöntää ylitystä varten lisämäärärahan, joka katetaan lainanotolla.

Kaupunginhallituksen toimialan menojen ylitysennuste on 1,3 miljoonaa euroa, josta lisämääräraha kattaa osan. Loput 820 000 euroa katetaan myymällä Kojamon osakkeet, säästämällä hallinnon henkilöstömenoista ja muista pienemmistä menoista.

Lisäksi tavoitteena on tutkia, voidaanko kaupungin kiinteistöjä, kuten vanha kaupungintalo, myydä jo tänä vuonna.

Kaupunginvaltuusto myönsi jo alkuvuonna kaupunginhallituksen toimialalle lisämäärärahaa 900 000 euroa lähinnä koulupuolen tarpeiden kattamiseen. HäSa