Kanta-Häme

Mustakurkku-uikku ui Sammalistonsuolla

Kosteikon rakentaminen Sammalistonsuon turpeenottoalueelle on jo kasvattanut pesivien vesilintujen ja kahlaajien määrää. Mustakurkku-uikku, tukkakoskelo, heinätavi ja laulujoutsen löytävät jälkikasvulleen nyt suojaa ja ravintoa.

– Sammalistonsuosta on tullut jo koko Kanta-Hämeessä ehkä merkittävin yksittäinen luontokohde, jonne lähdetään linturetkille pitkältäkin. Se on hyvä esimerkki luonnon hyväksi tehtävästä onnistuneesta työstä, arvioi Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen aluevastaava Aki Aintila.

Suon merkitys painottuu myös lintutieteellisen yhdistyksen Riihimäen kaupungille tekemässä vastavalmistuneessa linnustoraportissa, jota on tarkoitus hyödyntää maankäytön ohjauksessa.

Parinkymmenen vuoden aikana Riihimäellä pesivien vesilintujen määrä on kasvanut, mutta samaan aikaan suon laitama-alueilla ja pelloilla viihtyvien lajien määrä vähentynyt tai kadonnut kokonaan.

Kaikkiaan Riihimäellä havaittiin vuosien 2013–2014 laskennassa 228 lajia, kun Kanta-Hämeessä lajeja on 298 ja koko maassa 472.

Sammalistonsuon puolisukeltajien, kahlaajien ja joutsenten lisäksi kaupungissa näyttäisivät pesivän myös rusko- ja sinisuohaukat, turkinkyyhky, kehrääjä, valkoselkätikka, kangaskiuru, mustaleppälintu, ryti- ja rastaskerttuset sekä pähkinähakki.

Linturetkillä joutuu nyt turhaan odottamaan pesivää pohjansirkkua tai peltosirkkua eikä keltavästäräkkiparien pesiä ilmeisesti ole yhtä tai kahta enempää. Muut jatkavat keväällä pohjoiseen.

– Ilahduttavaa on, että edellisen vuosina 1992–1993 tehdyn linnustoselvityksen jälkeen silloin kadonneista lajeista ovat tänne taas palanneet ainakin kanahaukka ja valkoselkätikka.

Erityisesti metsäkanalintujen kuten metson, pyyn ja teeren pesinnän säilyttäminen Riihimäellä vaatii, että Hatlamminsuo suojellaan ja Paalijoen kanjonin alue säilytetään nykyisellään.

Myös Varuskunnan ja Kalmun alueiden metsissä viihtyy runsaasti lintuja, joiden elinolot edellyttävät, että metsät pidetään ennallaan.

Toisaalta esimerkiksi Pikku-Kypärän, Juppalan lammen, Riutta-Kernaalan, Kokon puiston ja Käpälämäen alueilla ei ole erityistä linnustoarvoa. (HäSa)