fbpx
Kanta-Häme

Myllätyt metsät suututtavat luonnossa liikkujia

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ja osa alueen asukkaista ovat kauhistuneita Viisarin maastossa viime syksynä tehdyistä hakkuista.

Mäntymetsän harvennuksen jäljet ovat selvästi näkyvissä yhä vuotta myöhemmin: metsäkaistaleella on tiheässä työkoneen jättämiä syviä uria, joihin kangasmetsän paksu sammalpeite ei ole kasvanut takaisin.

Suosittu ulkoilualue on pilattu lopullisesti, syyttää Luonnonsuojeluyhdistyksen jäsen Toni Ranta.

– Alueen luontotyyppi tulee muuttumaan täysin. Nyt tämä on paksusammaleista kangasmetsää, mutta muutamassa vuodessa näihin uriin alkaa kasvaa heinää paljon nopeammin kuin sammalta. Ei mene monta vuotta, kun koko aluskasvillisuus on heinikkoa.

Rannan mukaan raskaat työkoneet ovat myös tiivistäneet maata ja pilanneet pystyyn jätettyjen puiden juurakkoa.

Suositusten vastaisia hakkuita?

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan vahingot olisi voitu helposti välttää.

– Hakkuut tehtiin kohteen erityisluonnetta huomioimatta, liian raskaalla kalustolla ja vääränä vuodenaikana. Jos olisi maltettu odottaa maan jäätymistä joitakin viikkoja, jälki olisi todennäköisesti ollut siedettävämpää, sanoo puheenjohtaja Sirpa Rautiainen.

Metsikön vieressä asuva Kari Vartiainen arvostelee työn jälkeä ala-arvoiseksi.

– Ajoitus ja työn mitoitus epäonnistuivat täysin. Rankojen siirron vuoksi metsäpolulle piti ajaa rekkakuormittain hiekkaa, kun autot upposivat mutaan akseleitaan myöten.

Luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan hakkuiden toteutukseen liittyy muitakin epäselvyyksiä.

– Metsäkeskus oli lähettänyt metsänkäyttöilmoituksen ely-keskukselle kommentoitavaksi, mutta hakkuu tehtiin ennen kuin lausunto ehdittiin antaa. Lisäksi metsänkäyttöilmoituksen liitekartoissa hakattavat alueet oli esitetty eri tavalla kuin maastossa olevissa tiedotustauluissa, Sirpa Rautiainen sanoo.

Hakkuista vastasi Stora Enso. Rautiaisen mukaan jälki on ollut kyseenalaista myös useissa muissa kaupungin kohteissa.

– Katiskosken eteläpuolella hakattiin rantametsä täysin Tapion (metsätalouden kehittämiskeskus) suositusten vastaisesti. Näyttää siltä, että yhtiöille annetaan liian vapaat kädet. Erityiskohteissa ei edellytetä selvästi normaalia hienovaraisempaa metsien käsittelyä, ei anneta tarpeeksi tiukkoja ja sitovia toiminta-ohjeita, eikä valvota niiden toteuttamista.

Rikkoo asetusta maastovaurioista?

Luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan Viisarilla raivattu alue on osittain suojeltua Ahveniston–Vuorenharjun Natura 2000 -aluetta. Hämeen ely-keskuksen luonnonsuojeluosaston ylitarkastaja Jukka Airola ei vahvista tietoa, mutta sanoo pitävänsä hakkuumenetelmiä liian järeinä.

– Alue meni todella karmean näköiseksi.

Puiden kaato Natura-alueella ei ole kiellettyä. Toni Rannan mukaan työn jälki kuitenkin rikkoo metsälain asetusta maastovaurioista.

– Nämä eivät ole normaaleja metsänhoidon jälkiä, varsinkaan kun kyseessä ei ole talousmetsä vaan ihmisten virkistäytymisalue. Kukaan ei ole tarkastanut tai ketään ei ole kiinnostanut, millaiset jäljet maastoon jää.

Ranta sanoo tiedustelleensa Hämeenlinnan kaupungin luontopalveluista syytä hakkuiden ajankohtaan vetisimpänä vuodenaikana.

– Sanottiin, ettei tätä voitu tehdä talvella, koska vieressä kulkee valaistu ulkoilulatu. Selitys on ontto, ladun voi jättää vaikka kerran tekemättä, koska vieressä on kokonainen moottoriradallinen latua talvella. (HäSa)

Menot