Kanta-Häme

Myyräkannat ovat alhaalla - taimituhojen todennäköisyys pieni

Luonnonvarakeskuksen seurannat osoittavat, että myyräkannat olivat keväällä 2018 alhaalla miltei kaikkialla Suomessa.

Syksyllä 2017 myyriä esiintyi Keski-Suomen pohjois- ja länsiosissa ja osin Pirkanmaalla kohtalaisen runsaasti. Näiden alueiden myyräkannat ovat kuitenkin romahtaneet talven aikana.

Myyrätuhoista ei ole kantautunut tietoja, mutta metsänomistajan kannattaa käydä tarkistamassa taimikkonsa, koska peltomyyriä oli paikoin runsaasti.

Muualla Suomessa myyräkannat olivat syksyllä alhaiset.

Kevään 2018 seurannoissa alustavia merkkejä myyräkantojen toipumisesta todettiin Etelä-Pohjanmaalla, samoin Oulun ympäristössä ja Kainuussa. Näillä alueilla myyräkannat voivat olla jo kohtalaisen suuret syksyllä.

Myyräkannat kasvavat kesän aikana todennäköisesti muuallakin maan eteläpuoliskossa, mutta eivät merkittävästi.

Maan pohjoisosassa, varsinkin Metsä-Lapissa, myyräkannat olivat kesäkuun alussa hyvin alhaiset.

Metsä-Lapissa kannat eivät ehdi nousta merkittävästi syksyyn mennessä.

Ylä-Lapissa viime syksynä alkanut myyrien runsastuminen näyttää jatkuvan, ja siellä myyräkanta noussee voimakkaasti kesän aikana. Tämä ennakoi hyvää petolintujen pesintää muun muassa Käsivarren Lapissa ensi keväänä.

Myyrien kannanvaihteluiden vaimentuminen Suomen eteläpuoliskolla näkyy myös siinä, että yhtä aikaa huippuvaiheessa olevat alueet ovat pienempiä, ja voimakkaiden vaihteluiden laajaa maantieteellistä samanaikaisuutta ei esiinny.

Tämä vaikeuttaa pienempialaisten myyrähuippualueiden ja niiden tuhoriskin ennustamista. Alhaisen kannan kausia on esiintynyt myös aiemmin, mutta kannan syklisyys ja myyrätuhot ovat palanneet niiden jälkeen.

Metsämyyrien vähäisen määrän vuoksi myyräkuumeriski kesän aikana on suurimmassa osassa Suomea alhainen.

Myyräkuumetta esiintyy joka vuosi, mutta sairastumisten määrä on suoraan suhteessa metsämyyräkannan kokoon.

Ensi talven myyräkuumeriskiä voi tarkemmin ennustaa vasta syksyn seurantapyyntien jälkeen.

Päivän lehti

1.11.2020

Fingerpori

comic