Kanta-Häme

Naakan rauhoitus esitetään lopetettavaksi

Valtioneuvosto esittää naakan siirtämistä metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon.

Hallituksen esitys metsästyslain muuttamisesta annettiin tänään eduskunnalle.

Viime vuosina voimakkaasti kasvanut naakkakanta aiheuttaa vahinkoa sekä kaupunkiympäristössä että maaseudulla. Naakat muun muassa tukkivat savupiippuja ja muita rakenteita, sotkevat ulosteillaan ympäristöä ja tuhoavat muiden lintujen pesiä.

 

Erityisen ongelmallisena pidetään naakan aiheuttamia maatalousvahinkoja, joita on jouduttu korvaamaan viime vuosina yhä enemmän.

Naakat aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja ja sotkevat ulosteillaan viljavarastoja ja eläinten rehuja. Vahingot painottuvat erityisesti Lounais-Suomeen.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan jo elokuun alusta alkaen. Naakkojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi ei enää sen jälkeen maksettaisi avustusta.

Kaikkien lintujen pesimäaika on rauhoitettu, joten myös naakalle säädettäisiin asetuksella pesimäajan kattava rauhoitusaika. Pesimäaikana lintuja ei saa tappaa ilman poikkeuslupaa. Perinteisten karkotuskeinojen käyttö on silti toki sallittua.

Päivän lehti

22.10.2020

Fingerpori

comic