Kanta-Häme

Naapurit vievät lapsiperheet

Suurten kaupunkien tapaan myös Hämeenlinnasta valuu työikäistä väkeä naapurikuntiin.

Kaupunki on menettänyt vuosina 2000–2010 Hattulaan ja Janakkalaan reilut viisisataa henkilöä enemmän kuin naapureista on muuttanut keskuskaupunkiin.

Kehitysjohtaja Tarja Majurin mukaan Hattulaan ja Janakkalaan mielivät erityisesti lapsiperheet.

Lapsiperheiden määrä on laskenut Hämeenlinnassa vuosi vuodelta, kun taas Hattulassa ja Janakkalassa käyrät ovat olleet aivan viime vuosiin asti nousussa. Sen jälkeen niissäkin on ollut havaittavissa lievää laskua.

– Meiltä lähtee lapsiperheitä naapurikuntiin. Paljon on varmasti kiinni ihan siitä, miten tontteja on ollut saatavilla, Majuri sanoo.

Hänen mukaansa Hämeenlinnan tonttitarjontaa täytyykin parantaa, jotta lapsiperheet saadaan jatkossa viihtymään kaupungissa.

Varakkaat eivät muuta

Hämeenlinnan suurin muuttajaryhmä ovat nuoret aikuiset eli 20–30-vuotiaat, joiden nettomuuttotilasto näyttää välillä miinusta.

Eniten plussalla ovat puolestaan nuorten ja ikääntyvien tilastot. Esimerkiksi vuonna 2011 suurin kaupunkiin muuttajien ryhmä olivat 60–64-vuotiaat.

– Aika iso tulijaryhmä ovat myös 15–19-vuotiaat, jotka tulevat Hämeenlinnaan toisen asteen koulutukseen ja ammattikorkeakouluun, Majuri sanoo.

Opiskelijoiden suuri määrä näkyy myös muuttajien tulotasossa, jossa korostuu ”ei tuloja” -kategoria.

Suurituloisia eli yli 52 000 euroa vuodessa ansaitsevia muutti vuonna 2009 Hämeenlinnaan vain 126 henkilöä.

– Ei meille ihan hirveästi muuta varakasta väkeä, vaan enemmänkin keskituloista, Majuri sanoo.

OKL ei näy luvuissa

Muuttajat ovat myös hieman vähemmän koulutettuja kuin hämeenlinnalaiset keskimäärin. Sen sijaan työttömien määrässä ei Majurin mukaan ole suuria eroja seudun kuntien välillä.

– Hattulassa työvoiman ulkopuolella olevia on pikkuisen vähemmän, mutta muuten nämä luvut ovat ihan rinnasteisia.

Hämeenlinnan kaupunki seurasi viime vuoden muuttolukuja selvittääkseen, kuinka paljon OKL:n muutto Hämeenlinnasta Tampereelle näkyy tilastoissa

– Ehkä sillä ei ollutkaan kovin suurta vaikutusta, sillä ainakaan vielä elokuun tilastossa ei näkynyt selvää eroa aiempaan, Majuri kertoo.

Valtakunnallinen ilmiö

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina muuttoliiketutkija Timo Aron valtiovarainministeriölle tekemästä selvityksestä, jonka mukaan parhaat verotulot valuvat kaupunkien kehyskuntiin.

Aron kokoamien tilastojen mukaan Suomen kuudelta suurelta kaupungilta on jäänyt 2000-luvulla saamatta yhteensä liki 600 miljoonan euron verotulot naapurikuntiin muuton vuoksi.

Aro pitää tilannetta valitettavana. Hän tulkitsee tilastoja Helsingin Sanomissa siten, että ne osoittavat kuntaliitosten tarpeen suurilla kaupunkiseuduilla.

Aro keskittyi selvityksessään Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän ja Kuopion seutuihin. (HäSa)

Mainos