Kanta-Häme

"Näin on toimittu ennenkin"

Kaupunki pyrkii käsittelemään Vekan alueen maankäyttösopimuksesta tehdyn oikaisuvaatimuksen nopeasti siten, että valtuusto voi päättää alueen asemakaavasta huhtikuussa.

Kaupunginhallitus hyväksyi pari viikkoa sitten Vekan kaavaan liittyvän maankäyttösopimuksen. Sen mukaan maanomistaja eli Tampereentie 9 ja 11-13 omistavat kiinteistöyhtiöt maksavat kaupungille 166 000 euroa sopimuskorvauksena. Lisäksi kaupunki myy maanomistajalle alueelta noin 590 neliömetrin kokoisen määräalan 159 000 eurolla.

Kaupunki puolestaan sitoutuu rakennuttamaan kaava-aluetta halkovan Linnanniemenkadun uudelleen. Samassa yhteydessä toteutetaan myös vesihuoltoverkostojen tarpeelliset muutokset.

Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen Kari Ilkkala (ps.) jätti maanantaina asiasta oikaisuvaatimuksen. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että sopimuskorvaus on laskettu väärin ja lainvastaisesti. Ilkkalan mukaan rakennusten purku- ja maaperän puhdistuskustannuksia ei tule vähentää kaava-alueen tulevasta arvosta, koska ne vaikuttavat alueen arvoon samansuuruisina myös nykytilanteessa.

Ilkkala laskee kaupungin menettävän ainakin noin 200 000 euron tulot maanomistajalle edullisen sopimuksen myötä.

Ilkkala: Kohtuullista

Ilkkalan mielestä maanomistajan tulisi osallistua Linnanniemenkadun rakennuskustannuksiin.

– Ei tässä enempää pyydetä kuin että kaupungille aiheutuvat kustannukset maksetaan arvonnoususta. Se ei ole mitenkään kohtuutonta, Ilkkala toteaa.

Laki sallii kaavatien rakentamisen ja ylläpidon siirtämisen maanomistajan vastuulle.

– Esimerkiksi Hongiston alueen sisäiset kaavatiet kustantaa pääosin maanomistaja, Ilkkala huomauttaa.

Lisäksi hän muistuttaa, että ympäristönsuojelulain mukaisesti maaperän puhdistuskustannukset kuuluvat pilaantumisen aiheuttajalle, eikä niitä siten voi laskea rakennushankkeen kustannuksiin.

– Vekka Liikenne ei ole alueen ainoa toimija, siellähän on ollut erilaista autokorjaamoa ja huoltoasematoimintaa. Kustannukset pitäisi pyrkiä saamaan näiltä toimijoilta, joiden liiketoiminnan kuluihin likaamiskustannukset kuuluvat. Ei niitä kuluja voi noin vain ilman mitään toimenpiteitä siirtää asuntojen ostajien maksettaviksi, Ilkkala sanoo.

Isosuo: Laitonta

Vs. kaupunginjohtaja Juha Isosuo vastaa Ilkkalan esittämään kritiikkiin sanomalla, että Vekan alueen maankäyttösopimuksessa on noudatettu täsmälleen samanlaista korvauksen laskentatapaa kuin muissakin vastaavanlaisissa tilanteissa.

– Tälläkin hetkellä meillä on neuvottelussa pari kolme asiaa, joissa kaupungin on ehdottomasti pystyttävä kertomaan toiselle osapuolelle etukäteen, mikä on käyttämämme laskentaperuste. Se, jos mikä, on oikeudellinen kysymys, Isosuo sanoo.

Hämeenlinnan valtuusto on hyväksynyt jo 1991 periaatteet maankäyttösopimusten toteuttamiseksi. Isosuon mukaan kaupunki käy nyt läpi sopimuksiaan useiden viime vuosien ajalta.

– Me käymme ne läpi, jotta voimme päätöksentekijöillekin osoittaa, että Hämeenlinnassa menettelytapa on sama. Mikään näistä maankäyttösopimuksen laskentaperusteista ei ole sellainen, että sitä olisi noudatettu vain yhdessä tapauksessa, Isosuo sanoo

Katsotko, että jos mallia tässä tapauksessa siis muutettaisiin, se olisi epätasa-arvoista kohtelua?

– Ei edes epätasa-arvoista, vaan silloin mentäisiin jo mielestäni harkintavallan väärinkäytön puolelle. Silloin ei ole enää kyse mielipideasioista, vaan mentäisiin laittomuuden tielle, Isosuo vastaa.

Linnanniemenkadun rakentamiskustannukset kuuluvat puolestaan Isosuon mukaan kaupungin vastuulle, koska koko Vekan alue on jo maakuntakaavassa todettu keskustatoimintojen alueeksi.

– Se on osa kaupungin katuverkkoa eli sen ylläpito kuuluu jo nyt kaupungin tehtäviin. Muutenhan olisi melkein samanlainen tilanne, että sanoisimme kunnostavamme Hallituskatua vain, jos naapuritalot maksavat sen kustannukset, Isosuo vertaa. (HäSa)