Kanta-Häme

Naiset aseisiin tai pakolliseen kriisin ajan toimintakoulutukseen?

Pitäisikö Suomessa mennä Norjan mallin mukaiseen sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen?

Käytännössä se tarkoittaisi koko ikäluokalle pakollisia kutsuntoja ja tavoitetta saada naisia ja miehiä lähes yhtä paljon kaikkiin sotilastehtäviin. Asiaa on palloteltu Suomessa eri eturyhmissä.

Puolustusvaliokuntaan kuuluva kansanedustaja Ismo Soukola (ps.) pitäisi naisia velvoittavan kutsuntajärjestelmän luomista tutkimisen arvoisena.

– Nykyinen naisten vapaaehtoinen asepalvelus on toimiva malli, mutta naisille voisi olla jotain kansalaispalveluksen tyyppistä velvoitetta, joka keskittyisi erilaisten kriisien aikaisen valmiuden kehittämiseen.

Esimerkkinä Soukola mainitsee viime vuosien myrskytuhojen aikaan saamat poikkeusolosuhteet.

– Tämän tyyppisten tilanteiden varalle voisi olla naisia velvoittavaa koulutusta ja valmiuden ylläpitämistä.

Puolustusvaliokunnan jäsenen Timo Heinosen (kok.) mukaan keskustelu kutsuntajärjestelmän muutoksesta on tarpeellinen.

– Kokoomuksessa asiaa on käsitelty, ja aiheesta oli kesällä puoluekokousaloite. Itse näen nykyisen järjestelmän toimivana.

Puolustusvoimat ei ole immuuni kehitykselle

Keskiössä keskustelussa sukupuolineutraalista armeijasta on tasa-arvo. Muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalaisnaiset osallistuvat sotilaalliseen maanpuolustukseen huomattavasti pienemmällä osuudella.

Puolustusministeri Carl Haglundin (r.) mukaan puolustusvoimat ei voi olla immuuni yhteiskunnan tasa-arvokehitykselle. Haglund ei silti usko sukupuolineutraalin asevelvollisuuden toteutuvan lähitulevaisuudessa.

– On toki vaikeaa ennakoida mutta en näe todennäköisenä, että siirryttäisiin tähän malliin. Puolustusvoimat on aktiivisesti edistänyt naisten vapaaehtoista osallistumista varusmiespalvelukseen monella tapaa ja on myös onnistunut nostamaan varusmiespalvelusta suorittavien naisten määrää.

Esimerkkinä Haglund mainitsee hänen aloitteestaan Pirkanmaalla toteutetun, kahden ikäluokan naisille lähetetyn kirjeen, jossa annettiin lisätietoa varusmiespalveluksesta sekä kutsunnoista.

– Olen hyvässä yhteisymmärryksessä Puolustusvoimien johdon kanssa esittänyt, että kokeilua laajennetaan.

Loisiko muutos uuden ongelman?

Haglundin mukaan sukupuolineutraali asevelvollisuus saattaisi johtaa toisen tyyppiseen tasa-arvo-ongelmaan.

– Meillä ei ole mahdollisuuksia eikä tarvetta kouluttaa sekä naisista että miehistä koostuvaa koko ikäluokkaa. Toisaalta on epätodennäköistä, että tarvittavaa määrää koulutettavia saataisiin pelkästään vapaaehtoisuuden perusteella. Näin ollen osa ikäluokasta jouduttaisiin kuitenkin määräämään palvelukseen jonkinlaisen valintamenettelyn kautta ja velvollisuuden nojalla. Myös tällainen valikoivuus voidaan kokea epätasa-arvoisena.

Yhteiskunnallisena haasteena sukupuolineutraali asevelvollisuus saattaisi myös johtaa tilanteeseen, jossa yhä useamman lapsiperheen molemmat vanhemmat olisi sijoitettu sodan ajan joukkoihin.

Mitä siirtyminen sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen maksaisi?

– Tämä ei ole kustannuskysymys vaan ennen kaikkea puolustusjärjestelmään ja tasa-arvoon liittyvä kysymys, jossa meidän on toimittava puolustusjärjestelmän asettamien vaatimusten mukaisesti, Haglund sanoo. (Häsa)

Menot