Kanta-Häme

Naiset innostuivat osasairauslomasta

 

Osa-aikainen sairausloma kasvattaa suosiotaan, mutta lähinnä naisten keskuudessa. Kelan tilastot paljastavat, että kolme neljäsosaa osasairauspäivärahan saajista on naisia.

Kelan kehittämispäällikkö Ismo Hiljanen arvioi, että trendi voi johtua naisvaltaisten alojen paremmasta joustavuudesta erilaisiin elämäntilanteisiin.

– Naisia työskentelee enemmän esimerkiksi hoiva-aloilla, kunnissa ja muilla julkisen sektorin työpaikoilla, missä osa-aikainen työnteko on ehkä paremmin mahdollista. Miesten työpaikoilla työn osa-aikaistaminen ei ehkä ole niin yksinkertaista, Hiljanen pohtii.

Kaikkein helpoimmin osa-aikainen sairausloma on sovitettavissa esimerkiksi palvelualojen työpaikkojen työrytmiin, joissa käytetään muutenkin osa-aikaisia työntekijöitä.

SAK:n ekonomisti Ilkka Kaukoranta kertoo kuulleensa, että esimerkiksi teollisuustyössä osa-aikaisen sairausloman käyttö on ollut vaikeaa.

– Teollisuudessa tehdään paljon vuorotyötä ja kahdeksan tunnin työvuoroja. Työnantaja on suhtautunut nuivemmin osa-aikatyöhön, Kaukoranta sanoo.

Osa-aikainen sairausloma on mahdollista sopia paitsi työpäivää lyhentämällä myös esimerkiksi siten, että työviikossa on normaalia vähemmän työpäiviä.

Kyse voi olla myös asenteista. Hiljanen pohtii, etteivät miehet välttämättä lähde innokkaasti kokeilemaan suhteellisen uutta järjestelyä. Osa-aikainen sairausloma tuli käyttöön vuonna 2007.

– Tämä on ihan hatusta vetäisty arvaus, mutta ehkä naiset voivat myös pitää työtehtäväänsä niin tärkeänä, että haluavat palata siihen edes osittain, Hiljanen toteaa.

Hänen mukaansa julkisella sektorilla on myös vahva työterveyshuolto, joka on tärkeässä roolissa tiedonvälittäjänä.

– Tietoisuus asioista menee helpommin perille kuin vaikkapa pienissä yrityksissä, joissa myös mahdollisuudet järjestellä työtehtäviä voivat olla haastavammat, Hiljanen sanoo.

Kaukorannan mukaan kaikki työnantajat ja työntekijät eivät vielä välttämättä edes tiedä järjestelystä.

– Todella harmillista, etteivät miehet tai miesvaltaiset alat ole löytäneet tätä mahdollisuutta, josta on saatu hyviä kokemuksia. Olisi tätä päivää, että sitä käytettäisiin joka alalla, Kaukoranta sanoo.

Viime vuonna Kela maksoi osasairauspäivärahaa yli 13 000 suomalaiselle, mikä on 2 300 enemmän kuin edellisvuonna. Kaikkiaan osa-aikaisten sairauslomien määrä on kasvanut säännöllisesti parilla tuhannella vuosittain.

Viime vuonna valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan osasai-rausvapaalla olleet palasivat työhönsä todennäköisemmin kuin tavallisella sairauslomalla olleet.

Osa-aikainen sairausloma vähensi työkyvyttömyyseläkkeen todennäköisyyttä kuudella prosentilla.

Työterveyslaitoksen tutkijan Johanna Kauston väitöstyö osoitti, että sairausloman varhaisessa vaiheessa toteutettu osasairausloma myös nopeutti työhön paluuta kahdeksalla päivällä.

Kelassakin ollaan tyytyväisiä saatuihin hyötyihin.

– Palaute on ollut positiivista, mahdollisuus on otettu sitä käyttäneillä työpaikoilla hyvin vastaan, sanoo Hiljanen. (LM–HäSa)