fbpx
Kanta-Häme

Naisten osuus ehdokkaista kasvoi - Kokoomuksella äveriäimmät ehdokkaat, pienituloisimmat eläinoikeuspuolueella

Kokoomuksella äveriäimmät ehdokkaat, pienituloisimmat eläinoikeuspuolueella.
Kuva: Joel Maisalmi
Kuva: Joel Maisalmi

Naisten osuus eduskuntavaalien ehdokkaista on 42 prosenttia, mikä on 2,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, kertoo Tilastokeskus.

Tämän kevään eduskuntavaaleissa on yhteensä 2  468 ehdokasta, joista miehiä on 1  432 ja naisia 1  036.

Eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisten osuus on suurin vihreillä, joiden ehdokkaista 62 prosenttia on naisia. Suhteellisesti vähiten naisehdokkaita on perussuomalaisilla, 31,5 prosenttia.

Kaikista puolueista naisehdokkaiden osuus oli suurin feministisellä puolueella, jonka ehdokkaista 82 prosenttia on naisia. Suhteellisesti vähiten naisehdokkaita on kommunistisella työväenpuolueella, jolla naisten osuus on noin kuusi prosenttia.

 

Roima enemmistö yli nelikymppisiä

Eduskuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 46,9 vuotta. Ehdokkaat ovat keskimäärin hieman äänioikeutettuja nuorempia, sillä äänioikeutettujen keski-ikä on 51,2 vuotta.

Ehdokkaista 68 prosenttia on 40 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia.

Eduskuntapuolueista ehdokkaiden keski-ikä on korkein sinisillä (54,4 vuotta) ja matalin vihreillä (41,3 vuotta). Eduskuntapuolueista suhteellisesti eniten alle 25-vuotiaita ehdokkaita on RKP:lla (12 prosenttia) ja vähiten perussuomalaisilla (1 prosentti).

 

Noin joka yhdestoista ehdokas on työtön

Kaikkien ehdokkaiden käytettävissä olevien tulojen mediaani on 29  111 euroa vuodessa.

Mediaanilla mitattuna suurimmat tulot ovat kokoomuksen asettamilla ehdokkailla, yli 47  000 euroa. Eduskuntapuolueista pienimmät tulot puolestaan on Sinisen tulevaisuuden ehdokkailla, noin 26  000 euroa.

Kaikista puolueista pienimmät tulot on eläinoikeuspuolueen ehdokkailla, joiden mediaanitulot ovat 15  222 euroa vuodessa.

Tilastokeskuksen mukaan kaikista eduskuntavaaliehdokkaista työllisiä on 73 prosenttia, työttömiä 9 prosenttia ja työvoiman ulkopuolella 18 prosenttia. Työvoiman ulkopuolisiin kuuluvat esimerkiksi opiskelijat ja eläkeläiset.

Lähes puolet ehdokkaista on suorittanut korkeakouluasteen tutkinnon. Korkeimmin koulutettuja ovat vihreiden ja kokoomuksen ehdokkaat. STT

Menot