Kanta-Häme

Nanso tarjoaa palkanalennusta

Nanso tarjoaa osalle työntekijöitään reilua palkanalennusta. Vastineeksi yhtiö ei lomauttaisi tai irtisanoisi heitä kuin pakon edessä.

Palkanalennus koskisi yhtiön toimihenkilöitä, logistiikan työntekijöitä ja myymälöiden henkilöstöä. Hämeenlinnan Moreenin teamilaiset työntekijät poistuivat työpaikaltaan, kun ehdotus palkanalennuksesta esiteltiin työntekijöille keskiviikkona. Moreeni-yritysalueella on Nanson logistiikkakeskus.

– Työpaikalta poistuminen oli mielenilmaisu, ei lakko. Yritämme joustaa ja suhtautua positiivisesti.

– Ilmeisesti yrityksen tilanne on pahempi kuin aikaisemmin, Team-ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden Hämeenlinnan pääluottamusmies Helena Oivo sanoo.

Trikoo- ja sukkakonsernin Nanson liikevaihto on laskenut ja se on pahasti tappiollinen. Yhtiön liikevaihto laski viime vuonna lähes 12 prosenttia 54,8 miljoonaan euroon. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 5,8 miljoonaa euroa tappiollinen. Tulos oli tappiollinen myös vuosina 2011 ja 2012.

Nanso esittää 8-14 prosentin palkanalennusta työntekijöilleen. Kenenkään palkka ei kuitenkaan alittaisi työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa.

Palkat muutenkin …melkein pohjassa

Yhtiössä ei ole meneillään yt-neuvotteluja, joita pääluottamusmies Oivo nimittää jokavuotisiksi. Viimeksi viime keväänä yhtiö irtisanoi 62 työntekijää.

– Muilla työpaikoilla tarjotaan lomautuksia. Logistiikassa on jo niin vähän työntekijöitä, että meitä ei ole mahdollista lomauttaa, saati sitten irtisanoa.

Nanson johdon lisäksi pankin edustaja oli esittelemässä ehdotustaan palkanalennuksesta työntekijöille. Oivon mukaan yritys näkee palkanalennuksen oljenkortena, jonka avulla jotenkin selvittäisiin.

– Työntekijät eivät suhtaudu suopeasti esitykseen. Töitä tehdään muutenkin melkein pohjapalkoilla.

Oivo pitää hyvänä puolena, että yritys annettaisi lupauksen 12 kuukauden työrauhasta. Sen aikana ei irtisanottaisi eikä lomautettaisi henkilöstöä.

– Takuuta ei kuitenkaan annettaisi. Sopimukseen tulisi klausuuli, että jos kuitenkin.

Nansolla on noin 400 työntekijää Suomessa, joista suurin osa työskentelee Nokian ja Tornion tehtailla. Hämeenlinnan Moreenissa henkilöstöä on kaikkiaan noin 60. (HäSa)