Kanta-Häme

Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä hyviä kokemuksia Tervakoskella – Pilotti laajenee Turenkiin

Tänä keväänä jopa 92 prosenttia Tervakosken vanhemmista valitsi uuden vaihtoehdon neuvolatarkastuksen ja vasukeskustelun yhdistämisestä.
Kuva: Seppo Pessinen
Kuva: Seppo Pessinen

Tervakosken päiväkodeissa on kokeiltu viime syksystä asti neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä, joka yhdistää neuvolan 3-vuotistarkastuksen ja niin sanotun vasukeskustelun samaan ajankohtaan omassa tutussa päiväkodissa.

Hyvien kokemuksien takia yhteistyömalli laajenee Turenkiin syksyllä 2019 ja jatkuu edelleen myös Tervakoskella. Janakkalan kunnan tavoitteena on, että toimintamalli vakiintuu normaaliksi käytännöksi ja laajenee myös yksityisten päiväkotien puolelle.

Kunnan tiedotteessa kerrotaan, että Tervakosken pilotin kokemukset olivat erittäin rohkaisevia. Kevätkaudella 2019 jopa 92 prosenttia vanhemmista valitsi tarjotun uuden vaihtoehdon.

Olennaisinta on ollut varhaiskasvatuksen ja neuvolan terveydenhoitajien välisen yhteistyön ja ymmärryksen lisääntyminen. Lapsen kannalta neuvolatarkastus tutussa ympäristössä antaa todellisen kuvan lapsen kehityksestä ja taidoista.

Näin yhteistyömalli toimii

Käytännössä yhteistyömallissa lapsen päiväkotiryhmässä tehdään neuvolan 3-vuotistarkastukseen ja päiväkodin vasukeskusteluun liittyen etukäteishavainnointia varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyölomakkeen pohjalta.

Perheen valitsemana ajankohtana neuvolan terveydenhoitaja tekee päiväkodissa lapsen terveystarkastuksen, jossa lapsen huoltaja tai huoltajat ovat mukana.

Lapsen vasukeskustelu käydään välittömästi terveystarkastuksen jälkeen ja siinä ovat mukana huoltajat, päiväkodin työntekijä ja terveydenhoitaja sekä osan ajasta myös lapsi. Kokonaisuuteen varataan aikaa 45 minuutista tuntiin lasta kohden.

 

Juttua muokattu 19.5.2019 kello 20.00. Janakkala on kunta, ei kaupunki.

 

 

Päivän lehti

15.7.2020