fbpx
Kanta-Häme

Niemi ja Rimpelä: ei ole vaikutettu virkatoimiin

Tilaajajohtaja Markku Rimpelä sai puhtaat paperit Seminaarin koulua koskevassa esteellisyysselvityksessä vuonna 2011.
Semonaarin koulun rakennukset ovat osin suojeltuja. Arkistokuva: Pekka Rautiainen

Tilaajajohtaja Markku Rimpelä esteellisyysselvityksen tehneen kaupunginlakimiehen arvio perustui Rimpelän kertomaan.

Hämeenlinnan strategiajohtaja Markku Rimpelä ja Suomen yliopistokiinteistöjen (SYK) entinen johtaja Olli Niemi vakuuttavat, että Rimpelän yhtiön Finnish Education Group FEG:n ja SYK:n yhteistyöllä ei ole ollut vaikutusta eikä sillä ole pyritty vaikuttamaan Rimpelän virkatoimiin.

Rimpelä kertoo joka vaiheessa tarkoin varmistaneensa, ettei tule yritystoimintansa vuoksi esteelliseksi virkatoimissaan. Asia tuli hänen mukaansa ajankohtaiseksi, kun FEG päätyi laskuttamaan Hämeenlinnan tilapalveluja 20 000 eurolla syksyllä 2011 osana SYK:n tutkimushanketta.

Hämeen Sanomat on käsitellyt asiaa jutussaan vuonna 2016. Tuolloin FEG:n ja SYK:n yhteistyön laajuus sekä sen kytkös Seminaarin kouluun ei ole tullut tietoon.

 

Hämeenlinnan tilapalvelujen johtaja Raili Salminen teki helmikuussa 2011 päätöksen osallistua Tekesin tukemaan rakentamisen tutkimusohjelmaan 80 000 eurolla.

Salminen kertoo saaneensa tietää Rimpelän kaksoisroolista, kun FEG laskutti tilapalveluilta ensimmäiset 20 000 euroa syksyllä 2011. Rimpelä muistelee kertoneensa asiasta jo kesällä.

Helmikuussa tehdyn sopimuksen mukaan kaupunki saisi 80 000 euron maksua vastaan käyttöönsä hankkeessa syntyvän koulurakentamisen opaskirjan sekä uudenaikaisia oppimistiloja koskevaa koulutusta opettajille. Nämä olivat asioita, joille nimenomaan Rimpelän yhtiö haki Tekes-rahoitusta.

Lisää aiheesta: Seminaarin vuokrasopimuksen esitellyt virkamies istui kahdella jakkaralla

 

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kaupunginjohtaja Tapani Hellsténin pyynnöstä tehtiin marraskuussa 2011 selvitys Rimpelän yritystoiminnasta. Sen teki kaupunginlakimies Merja Korhonen, joka kirjoitti asiasta lausunnon. Juuri tämän selvityksen perusteella Rimpelä katsoo olleensa esteetön esittelemään Seminaarin vuokraamista koskevat päätökset lautakunnassa.

– Siis kun minä nämä asiat kerroin lakimiehelle, niin minä kerroin nämä kaikki silloin. Se päätös mikä minulle siitä tuli, niin sitä ei koettu, että olisin esteellinen, Rimpelä sanoo.

Kaupungilla ei ole tallessa tätä kaupunginlakimiehen lausuntoa, kuten ei myöskään Rimpelän sen pohjaksi antamaa selvitystä. Kaupunginlakimiehen mukaan asiakirja oli laadittu kaupungin sisäiseen käyttöön, eikä sitä sen vuoksi ole arkistoitu.

 

Hämeen Sanomat sai Rimpelältä kopion lausunnosta, mutta ei hänen antamastaan selvityksestä, johon lausunto viittaa. Lausunnossa todetaan, että “Rimpelän mukaan hänen yritystoimintansa ei ole aiheuttanut virantoimituksessa esteellisyystilanteita”.

Korhonen kertoo lausuntonsa väitteen Rimpelän esteettömyydestä perustuneen puhtaasti tältä saatuun selvitykseen.

– Minä en ole voinut tuota selvitystä kirjoittaessa enkä sen jälkeen olla mukana arvioimassa mahdollista esteellisyyttä, vaan kirjoitus on perustunut Rimpelän ilmoitukseen siitä, ettei esteellisyystilanteita ollut ollut. En ole ollut tekemisissä asian kanssa tuon jälkeen. Olen kuullut Yliopistokiinteistöt oy:stä ja FEG oy:stä, mutta en siinä valossa ja tarkoituksessa kuin nyt esitätte asian minulle, Korhonen vastasi sähköpostilla Hämeen Sanomien haastattelupyyntöön. HäSa

Menot