Kanta-Häme

Nordean Topi Manner kiittää hallituksen korkopäätöstä

Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtaja Topi Manner toivoo, että hallituksen päätös alentaa yhteisöveroprosenttia nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin muuttaa yritystoimintaan liittyvää ilmapiiriä positiivisemmaksi, ja että investoinnit lähtevät liikkeelle, mikä taas ruokkii talouskasvua ja työllisyyttä.

– Tuleeko näin tapahtumaan, siihen vaikuttaa moni muukin tekijä. Joka tapauksessa hallituksen korkopäätös oli oikeansuuntainen toimenpide.

Pk-yritysten rahoituksen saatavuus on Mannerin mukaan kunnossa.

– Kysyntä yritysten investointirahoitukselle ja käyttöpääoman rahoitukselle voisi olla tällä hetkellä vilkkaampaankin.

Manner pitää ymmärrettävänä hallituksen päätöstä siitä, ettei asuntolainakattoa oteta käyttöön. Käytännössä se olisi merkinnyt, että Finanssivalvonta olisi saanut oikeuden asettaa asuntolainoille lainakaton mihin tahansa 80–100 prosentin välille.

– Asuntolainakatto on ymmärrettävissä makrovakausvälineeksi, jolla suomalaisten kuluttajien velkaantuneisuutta hillitään. Keskustelu siitä kiinnitti huomiota myös säästämisen tarpeellisuuteen.

– Asuntolainakatto olisi kuitenkin kohdellut ensiasunnon ostajia eriarvoistavalla tavalla, ja se olisi myös voinut vaikuttaa maan sisäiseen muuttoliikkeeseen, hän painottaa.

Marginaaleissa nousupaineita

Nordean vähittäispankin johtajana toimivan Mannerin mukaan raha on tällä hetkellä erittäin edullista.

– Kokonaiskorot ovat tällä hetkellä historiallisen alhaalla, mikä johtuu siitä, että euroalueen kriisimaiden korkoja ei voida nostaa

Pankkien lainoista perimien marginaalien nousua hän selittää pankkien kustannusten nousulla.

– Pankkilainsäädännön uudistamisen myötä pankkien raaka-ainekustannukset ovat nousseet. Tämä näkyy niin pääomakustannusten, varainhankinnan kustannusten kuin myös prosessikustannusten kasvuna. Koko pankkitoimialalla marginaaleihin kohdistuu jatkossakin nousupaineita.

Sijoitustuotteilla kysyntää

Nordean sijoitustuotteiden myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 75 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

– Erityisesti rahastojen tuotot on pysyneet hyvinä, myös eläke- ja henkivakuutuksia on kysytty vilkkaasti, Manner selvittää.

Nordea teki asiakkailleen viime vuonna yli 200 000 sijoitussuunnitelmaa. Niiden määrä lisääntyi 50 000:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

– Olemme panostaneet paljon sijoitusneuvontaan. Myös asiakkaidemme tietoisuus erilaisista sijoitustuotteista on lisääntynyt, Manner sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

24.9.2020

Fingerpori

comic