Kanta-Häme

Nummelle sovitellaan jopa 950 oppilasta

Nummen yhtenäiskoulu on kaupungin suunnitelmissa muuttunut Nummen palvelukeskukseksi. Sinne kaavaillusta yhtenäiskoulusta tulee ehkä suurempi kuin vielä kesäkuussa päätettiin.

Koulun oppilasmäärässä on päädytty lukuun 950. Tosin noin paljon oppilaita olisi vasta vuoden 2030 vaiheilla, mutta kasvu pitää suunnitelmissa ottaa huomioon.

Kouluverkkopäätöksessään lasten ja nuorten lautakunta linjasi, että peruskoulujen koko pyritään pitämään alle 700 oppilaan. Ensi tiistaina lautakunta joutuu ottamaan kantaa siihen, voidaanko Nummen kohdalla tästä poiketa.

Lautakunta päätti kesäkuussa kouluverkon yhteydessä lakkauttaa Lyseon yläkoulun.

Se aiheuttaa muutoksia yläkoulujen oppilaaksiottoalueisiin. Ydinkeskustan yläkoululaiset suuntautuvat Kaurialaan, kun taas esimerkiksi Kirkonkulman ja Miemalan yläkoululaiset Ahvenistolle. Vuorentaka kuuluisi Kaurialan alueeseen kuten nytkin.

Yläkouluihin 400 oppilasta

Uusien alueiden pohjalta kaikista yläkouluista tulee noin 400 oppilaan kokoisia.

Alakoululaisia Nummelle lasketaan tulevan noin 550. Tämä edellyttää, että Luolajan ja Vuorentaan koulujen peruskorjauksen yhteydessä niiden kokoa kasvatetaan jonkin verran. Muuten Nummen yhtenäiskoulun oppilasmäärä nousee yli tuhanteen.

Laskelmat perustuvat siihen, että kaupungin läntisten alueiden kaavoitus toteutuu suunnitellusti ja uudet asuinalueet myös täyttyvät vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelmilla kiire

Nummen yhtenäiskoulua kutsutaan nyt palvelukeskukseksi, koska sinne on suunniteltu koulun ohella paljon muitakin kaupungin palveluita. Parhaillaan sinne sovitellaan kirjastoa ja neuvolaa, mutta myös vanhusten ja terveyspalveluita.

Joka tapauksessa hankkeen aikataulu on hyvin kunnianhimoinen. Tavoitteena on, että Nummen koulun aika väistötiloissa jäisi mahdollisimman lyhyeksi ja se voisi aloittaa uusissa tiloissa jo syyslukukauden alussa 2017.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkeen toiminnallisen kokonaisuuden pitäisi olla selvillä joulukuun alussa tänä vuonna. Hankkeen rahoituksesta päätetään erikseen ensi keväänä. (HäSa)