Kanta-Häme

Nummen palvelukeskuksen kaava etenee - Karhitien ja Kylätien välille ajoyhteys

Nummen palvelukeskus ei kokonsa puolesta tarvitsisi asemakaavan muutosta, mutta sen liikennejärjestelyjen vuoksi alueen asemakaavaa on muokattu. Liikennejärjestelyt ovat myös asia, joka on eniten kaavatyössä hiertänyt.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaesityksen tällä viikolla. Se on tulossa kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Vastustuksesta huolimatta uusi asemakaava avaa autoliikenteelle yhteyden Kylätien ja Karhitien välille. Tällä hetkellä yhteyttä ei ole.

Kylätien varressa olevat asunto-osakeyhtiöt ovat muistutuksessaan vastustaneet tiukasti suunniteltua läpiajoa. 

Ne huomauttavat, että suurin osa palvelukeskuksen liikenteestä tulee Sammontien suunnasta, ei Karhitieltä päin.

Kaavaa valmistellut arkkitehti Johanna Närhi pitää läpiajoa parempana vaihtoehtona, kuin kahden kääntöpaikan rakentamista ja edestakaista liikennettä molemmilla kaduilla.

Ajoyhteyden avaamineen mahdollistaa sen, että saattoliikenne voi poistua paikalta eri reittiä kuin on sinne tullut. 

Kaavan valmisteluvaiheessa on tutkittu useita eri vaihtoehtoja, yhtenä niistä nykytilanne.

Turvallisimpana vaihtoehtona pidetään kuitenkin läpiajon sallimista.

Erityisen tärkeänä pidetään, että palvelukeskuksen läheisyyteen saadaan turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit. Polkupyörille suunnitellaan pyöräparkit loogisesti saapumissuuntien tuntumaan.

Muistuttajien ehdotuksesta kaavaehdotukseen on sisällytetty mahdollisuus rakentaa pysäköintipaikka Sammontien varteen. 

Luvassa on myös hidastetöyssyjä ajoväylille, jos ajonopeudet eivät liikennemerkein pysy alhaisina.

Nummen palvelukeskus tulee tontille, josta sisäilmaongelmista kärsinyt Nummen koulu on purettu.

Palvelukeskukseen keskitetään runsaasti kaupungin palveluja, joten käyttäjien määrä on suurempi kuin aikaisemman koulun.

Taloon on suunnitteilla esikoulu, ala- ja yläkoulut, aamu- ja iltapäivätoiminta, äitiys- ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto, kirjasto, nuoriso- ja liikuntatilat ja vielä ravintola, mahdollisesti myös terveyskioski.

Taloa on mainostettu Suomessa lähes ainutlaatuiseksi palvelukokonaisuudeksi.

Uusi asemakaava koskee reilun 9 hehtaarin aluetta. Rakentamiseen siitä osoitetaan noin 3,2 hehtaaria ja lähivirkistysalueeksi 5,8 hehtaaria. Rakennusoikeus säilyy lähes ennallaan eli 12 000 kerrosneliössä.

Asemakaavan muutoksella on jo kiire, sillä tavoitteena on, että koulunkäynti uudessa palvelukeskuksessa voisi alkaa jo syksyllä 2018. HÄSA