Kanta-Häme

Nuoret aikuiset ovat tyytyväisiä terveyteensä – Tutkimuksen mukaan puolella on kuitenkin elintavoissa petrattavaa

Nuorista miehistä lähes puolet ja naisista reilu kolmannes oli painoindeksin mukaan ylipainoisia tai lihavia.
Tutkimus kartoitti nuorten aikuisten liikunnan määrää, kasvisten syöntiä, unen riittävyyttä, säännöllistä humalajuomista ja päivittäistä tupakoimista. Naisista 57 prosenttia ja miehistä 53 prosenttia pääsi luokkaan, jossa tarkastelluista elintavoista kaikki tai lähes kaikki olivat terveydelle suotuisia. Kuva: Markku Tanni
Tutkimus kartoitti nuorten aikuisten liikunnan määrää, kasvisten syöntiä, unen riittävyyttä, säännöllistä humalajuomista ja päivittäistä tupakoimista. Naisista 57 prosenttia ja miehistä 53 prosenttia pääsi luokkaan, jossa tarkastelluista elintavoista kaikki tai lähes kaikki olivat terveydelle suotuisia. Arkistokuva: Markku Tanni

Nuoret aikuiset eli 18–29-vuotiaat kokevat terveytensä, elämänlaatunsa ja työkykynsä hyväksi. Silti vain hieman yli puolella elintavat ovat terveyden kannalta suotuisia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaina julkaisema tutkimus.

Kasaantuvat huonot elintavat voivat heikentää huomattavasti myöhemmän aikuisiän terveyttä, sanoo THL:n tutkija Tuija Jääskeläinen.

Tutkimus kartoitti esimerkiksi nuorten aikuisten liikunnan määrää, kasvisten syöntiä, unen riittävyyttä, säännöllistä humalajuomista ja päivittäistä tupakoimista. Vajaalla viidesosalla nuorista miehistä ja reilulla kymmenesosalla naisista elintavat olivat huomattavan epäsuotuisat. Naisista 57 prosenttia ja miehistä 53 prosenttia pääsi luokkaan, jossa tarkastelluista elintavoista kaikki tai lähes kaikki olivat terveydelle suotuisia.

–  Myös hyvät elintavat ovat yhteydessä toisiinsa. He, jotka liikkuvat paljon, syövät todennäköisesti enemmän kasviksia, eivät tupakoi ja juovat vähemmän alkoholia, Jääskeläinen sanoo.

Tutkimuksen tiedot perustuvat vuonna 2017 toteutettuun FinTerveys-väestötutkimukseen.

Nuori aikuisuus kriittistä aikaa lihomiselle

Tutkimuksen mukaan 47 prosentilla miehistä ja 35 prosentilla naisista painoindeksi ylitti normaalipainon ylärajaksi määritellyn luvun 25, eli he olisivat ylipainoisia tai lihavia. Aiempaan tutkimukseen verrattuna nuorten aikuisten ylipainoisuus näyttäisi lisääntyneen 2000-luvun aikana.

Tutkija korostaa, että pelkkä painoindeksi on riittämätön tapa mitata ylipainoa, sillä esimerkiksi lihaksikkaat miehet saattavat ylittää arvon. Tästä huolimatta lukuja ei pidä täysin sivuttaa, Jääskeläinen sanoo.

–  Viidennes vastaajista ylittää painoindeksin 30, ja samoin viidennes oli vyötärölihavia, hän huomauttaa.

Lihavuus on yhteydessä myös muihin kroonisten sairauksien riskitekijöihin. Nuorista miehistä 30 prosentilla ja naisista 22 prosentilla todettiin kohonnut veren LDL-kolesterolipitoisuus. Miehistä 14 prosentilla ja naisista kuudella prosentilla verenpaine oli koholla.

Tutkija toivoo, että nuorille olisi tarjolla ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

–  Nuori aikuisikä on kriittistä aikaa lihomiselle, kun nuoret muuttavat kotoa ja muodostavat omat elintavat, hän sanoo.

Tupakointi korvaantuu muilla tupakkatuotteilla

Tutkimus selvitti myös nuorten päihteidenkäyttöä. Nuorista naisista 17 prosenttia ilmoitti juovansa humalahakuisesti kuukausittain, kun miehistä 14 prosenttia ilmoitti tekevänsä niin viikoittain. Sekä nuorista miehistä että naisista joka kymmenes tupakoi päivittäin. Tapa on vähentynyt aiempiin ikäluokkiin verrattuna.

–  Jos mukaan otetaan nuuska, sähkösavukkeet ja muut tupakkatuotteet, osuus on samalla tasolla kuin vanhemmilla ikäryhmillä, Jääskeläinen sanoo.

Seuraavaksi tutkijat aikovat perehtyä siihen, miten elintavat ovat 2000-luvun aikana muuttuneet ja miten ne kasautuvat.

FinTerveys-väestötutkimuksen nuorten aikuisten otokseen kuului 1  162 ihmistä, joista 625 eli 54 prosenttia osallistui tutkimukseen.

–  Se on tässä ikäryhmässä hyvä tulos verrattuna moniin nuoria aikuisia käsittäviin väestötutkimuksiin. Katoa on myös pyritty korjaamaan tilastollisin menetelmin, Jääskeläinen sanoo.