Kanta-Häme

Nuorten sijoitukset romahtaneet

Kerrankin hyviä uutisia lastensuojelusta: Huostaanotot ja erittäin kalliit lasten sijoitukset ovat romahtaneet Hämeenlinnassa.

Kiireelliset 13-15-vuotiaiden ja 16-17-vuotiaiden nuorten sijoitukset ovat jopa puolittuneet.

Vuonna 2011 nuoremmassa ikäryhmässä sijoituksia oli 14 ja viime vuonna 7. Vanhemmassa ikäryhmässä vastaavat luvut olivat 11 ja 5.

Nuorempien, 2-12-vuotiaiden, lasten kiireellisiä sijoituksia oli yhteensä 15 molempina vuosina.

– Tämä on todella iso juttu, kun mietitään miten huomattavat kustannukset huostaanotoista koituvat ja millaiset inhimilliset seuraukset niistä ovat perheille, iloitsee palvelujohtaja Eija Leppänen.

Leppänen sanoo, ettei vuodesta 1980 jatkuneen uransa aikana ole ennen nähnyt näin hyviä tuloksia.

Onnistunutta avohuoltoa

Samaan aikaan lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt jopa 30 prosenttia.

– Sekin kertoo, että siellä missä lastensuojelutyö tehdään, eli avohuollossa, on onnistuttu, arvioi palvelupäällikkö Marja Hänninen.

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin Hämeenlinnassa viime vuonna yhteensä runsaat 1350 kappaletta.

Eija Leppäsen mukaan trendi on ollut nouseva useita vuosia. Ilmoitusten määrä on lisääntynyt etenkin vuoden 2008 uuden lastensuojelulain jälkeen. Suurin osa ilmoituksista koskee yli 12-vuotiaita.

Suurimman osan lastensuojeluilmoituksista tekee poliisi, mutta myös koulut, omaiset, sukulaiset ja naapurit tekevät niitä.

– Kulttuuri on muuttunut. Velvollisuus ilmoituksen tekemiseksi halutaan täyttää, sanoo Marja Hänninen.

Jo miljoonan vuosisäästö

Huostaanottojen kustannukset olivat Hämeenlinnassa vielä vuonna 2010 noin neljä miljoonaa euroa, kun niihin on tänä vuonna budjetoitu kolme miljoonaa.

Jo yhdenkin lapsen tai nuoren sijoitus oman perheen ulkopuolelle maksaa useita kymmeniätuhansia ja jopa yli satatuhatta euroa – vuodessa.

– Jos yhden 14-vuotiaan laitossijoitus pystytään välttämään, se tietää joka vuosi 110 000 euron kustannussäästöä, kertoo palvelupäällikkö Marja Hänninen.

Lastensuojelun asiakas-, ilmoitus- ja selvitysmäärät ovat kasvaneet, mutta vähentyneiden sijoitusten ansiosta lasten ja nuorten kasvua tukevien palveluiden kaupungille aiheuttamat kustannukset eivät kasvaneet lainkaan vuosina 2011-2012.

Takana on koko palvelualue

Tilaajajohtaja Eija Leppänen sanoo, ettei kysymys ole vain lastensuojelutyön onnistumisesta, vaan kiitos kuuluu laajasti neuvoloista ja perheneuvolasta alkaen myös muille palveluille, jotka ovat auttamassa lapsia ja lapsiperheitä Hämeenlinnassa.

Kun lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut vuonna 2009 perustettiin, ajateltiin Eija Leppäsen mukaan, että investoimalla varhaiseen puuttumiseen ehkäistään huostaanottoja, eli parannetaan tuottavuutta.

– Tämä on ollut yhteinen tavoite koko palvelualueella.

Tärkein linjaus on Leppäsen mukaan ollut, ettei vakanssien vähentämisen ja leikkausten linjalle ole lähdetty, vaan ostopalveluja on uskallettu leikata ja siirretty rahoitusta kaupungin omaan palvelutuotantoon.

Työkaluina ja kannustimina ovat olleet tuottavuuspilotit ja uudenlaiset tavat tehdä työtä.

– Asiakkaan ei tarvitse juosta palveluiden perässä, vaan olemme tuoneet palvelut asiakkaan luo.

Esimerkiksi lastensuojelun perheohjaajilla oli vuoden 2011 tuottavuuspilotissa vain muutama asiakasperhe, joihin he keskittyivät intensiivisesti. Samanlainen periaate on ollut muun muassa sosiaaliohjaajien ja psykiatristen sairaanhoitajien työssä niin kutsutussa Toppari-toiminnassa.

Valtakunnallista huomiota

Hämeenlinnan hyvät tulokset ovat herättäneet huomiota palvelupäällikkö Marja Hännisen mukaan jo myös valtakunnallisesti muun muassa Lastensuojelun keskusliitossa.

Nuorten huostaanottoja tehokkaasti ehkäisseelle Toppari-toiminnalle ollaan hakemassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallista Terve-SOS -palkintoa. (HäSa)