Kanta-Häme

Nuorten talousosaaminen huolestuttaa suomalaisia – Opettajat ja kansalaisaloite vaativat taloustietoa omaksi oppiaineeksi

Lisääntyneet maksuhäiriömerkinnät ovat herättäneet keskustelua nuorten taloustaidoista.
Arkistokuva: Juha Neuvonen

Yli puolet suomalaisista ajattelee, että nuorten talousosaaminen on huonolla tasolla ja vain kolmannes suomalaisista kokee nuorten talousosaamisen olevan jokseenkin hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla, selviää TATin julkaisemasta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä nuorten talousosaamisesta.

TAT on valtakunnallinen toimija, joka auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä.

Talous ja nuoret TATin johtajan Liisa Tenhunen-Ruotsalaisen mukaan ilmiö talousosaamattomuuden ympärillä on kuitenkin elänyt jo pitkään.

– Viime vuosina lisääntyneet maksuhäiriömerkinnät ovat herättäneet ihmiset keskustelemaan taloustaidoista entistä enemmän, Tenhunen-Ruotsalainen kuvailee.

 

Suomalaisten mielestä oman talouden hallinta on tärkein aihealue nuorten talousosaamisessa, johon pitäisi erityisesti panostaa.

Seuraavaksi tärkeimpänä kyselytutkimuksen mukaan pidetään lainoja ja velkoja.

– Nuoret itse toivovat taitoja ja tietoja ihan arjen konkreettisiin asioihin, Tenhunen-Ruotsalainen lisää.

Yli puolet nuorista onkin kiinnostunut talousasioista ja kolme neljästä suomalaisnuorista kaipaisi nykyistä parempia taloustaitoja, selviää nuorten talousosaaminen -tutkimuksesta.

Erityisesti parempia taloustaitoja kaipaavat lukiolaiset.

 

Huoli taloustaitojen puutteesta poiki myös kansalaisaloitteen alkuvuodesta. Aloitteessa ehdotetaan taloustietoa uudeksi kouluaineeksi.

Jutun kirjoittamishetkellä sen on allekirjoittanut 5885 ihmistä.

Aloitteen vireillepanija hämeenlinnalainen Elias Rautakorpi painottaa, että tarkoitus on tuoda esille taloustaitojen tarpeellisuutta ja tärkeyttä.

– Tällä hetkellä taloustaito on vain siivu joissain oppiaineissa, ja se ei ihan riitä, Rautakorpi painottaa.

Rautakorven kanssa samaa mieltä on myös Tenhunen-Ruotsalainen.

TAT kannattaa myös taloustiedon itsenäistämistä omaksi oppiaineekseen.

– Taloustaidon opettaminen on nyt hajautettu useampaan oppiaineeseen ja opettajalle. Se, että toteutuuko opetus tasapuolisesti, on hyvä kysymys, hän lisää.

 

Puutteellisiin taloustaitoihin ovat havahtuneet myös taloustiedon opettajat.

– Erityisen huolestuttavaa on nuorten pikavippikierre ja kykenemättömyys hallita velkaantumista, kertoo Taloustiedon opettajat ry:n puheenjohtaja ja FT kaupallisten aineiden lehtori Auli Ojala.

Taloustaidon opettajien ry on myös mukana kansalaisaloitteessa, jossa esitetään taloustietoa uudeksi kouluaineeksi.

Ojalan mukaan opetus pitäisi saada koko peruskouluun, jotta se kattaisi mahdollisimman monta ikäluokkaa nuorista oppilaista.

– Tällä hetkellä taloustieto on valinnainen oppiaine, ja sitä ei tarjota edes kaikissa kouluissa, Ojala kertoo.

 

Rahan käyttö ja velkaantumisen hallitseminen on Ojalan mukaan myös tärkeimmät taidot, joita tulisi opettaa lapsille ja nuorille.

Myös hänen mukaansa nuoret kaipaavat taitoja ja tietoa konkreettisiin asioihin.

– Ihan yksinkertaisesti se, että miten laskuja maksetaan ja paljon ruoka maksaa kaupassa kiinnostaa nuoria.

Ojala puhuu myös koko väestöä koskettavasta velkaantumisesta. Nuorten lisäksi velkaantuminen koskettaa myös aikuisia ja etenkin eläkeläisiä.

Varhaisessa vaiheessa alkanut taloustaitojen opettaminen voisi olla Ojalan mukaan ratkaisu myöhemmille talousongelmille.

– Rahan käyttöä tulisi katsoa oppiaineessa kokonaisuutena eli mistä raha tulee, miten sitä käytetään, säästetään ja hallitaan, hän tiivistää. HÄSA

Kyselytutkimus nuorten talousosaamisesta

Kyselytutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö YouGov ajalla 7.–10.6.2019.

Kyselytutkimuksen tulokset julkaisi talous ja nuoret TAT.

TATin toimintaa rahoittavat muun muassa TT-säätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, yritykset, säätiöt, OKM ja kunnat.

Kyselyyn vastasi 1001 yli 18-vuotiasta suomalaista.

Virhemarginaali on +/-3 %.

Lähde: TAT