Kanta-Häme

Nyt käännetään jokainen kivi

Alku on ollut sanalla sanoen vauhdikas.

Kolme viikkoa sitten kaupungin työkokeilukoordinaattorina aloittanut Anne Tapaila on tähän mennessä ehtinyt paitsi ottaa toimenkuvastaan kopin, myös puhua useille kaupungin eri yksiköiden virkamiehille tavoitteistaan sekä löytää ensimmäiset seitsemän pitkäaikaistyöttömille tarkoitettua työkokeilupaikkaa.

Kaiken kaikkiaan työkokeilupaikkoja pitäisi kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti löytää tänä vuonna kaupungin eri yksiköistä 150 kappaletta.

Aluksi paikkoja etsitään kaupungin oman organisaation yksiköistä, mutta kevään aikana pallo heitetään myös kaupungin konserniin kuuluville liikelaitoksille ja yhtiöille.

Työkokeilupaikkojen etsintä on osa kaupungin työllisyyden hoitoa. Työkokeilupaikkojen lisäys on kirjattu jo vuosi sitten tehtyyn kaupunkikonsernin työllisyydenedistämisohjelmaan. Lisäksi tälle vuodelle saatiin noin 0,7 miljoonan euron työllisyyden investointipaketti.

Kaupunki hakee säästöjä sakkomaksuista

Joulukuun tilastojen mukaan Hämeenlinnassa oli 4 128 työtöntä. Heistä nuoria oli 641. Pitkäaikaistyöttömien määrä kaikista työttömistä oli 1 093.

Paitsi että työkokeilun avulla tuupitaan ihmisiä eteenpäin, hakee kaupunki myös säästöjä.

Kaupunki maksaa yhdestä yli 300 päivää työttömänä olleesta valtiolle puolet tämän työmarkkinatuesta. Tämän kuukausittaisen niin sanotun sakkorahan suuruus on noin 300 euroa.

Jos 150 pitkäaikaistyöttömälle löydetään työkokeilupaikka kuudeksi kuukaudeksi, säästäisi kaupunki 315 000 euroa. Kaikki työkokeiluun oikeutetut eivät ole tällä sakkolistalla, joten ennakkoon on vaikea arvioida lopullista säästömahdollisuutta.

– Mieluummin kuitenkin mietin niitä pitkän aikavälin säästöjä joita saadaan, jos työttömyys saadaan katkaistua ja ihminen pääsee elämässään eteenpäin, Tapaila sanoo.

Työkokeiluun ei voi pakottaa

Työkokeilupaikan idea on, että työtön työnhakija pääsee tutustumaan ja kokeilemaan töitä esimerkiksi koulussa, päiväkodissa, taidemuseossa, kaupungin hallinnossa – tai missä tahansa muussa kaupungin yksikössä.

– Työkokeilupaikka ei ole työpaikka, vaan nimensä mukaisesti kokeilu. Se voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi nuorille, jotka miettivät omaa alaansa, mutta se voi olla yhtä hyvä vaihtoehto myös uranvaihtajille. Parhaimmillaan sen kautta voi kuitenkin myös löytyä työpaikka, Tapaila sanoo.

Työkokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen: ketään ei voi pakottaa työkokeiluun, eikä esimiehiä voi pakottaa ottamaan ketään vastaan. Työkokeiluun osallistuvalle maksetaan työmarkkinatuen lisäksi päiväkorvaus.

Työllistämistä edistävien paikkojen löytymistä on pyritty helpottamaan perustamalla uusi www.tyonpaikka.fi-sivusto. Jatkossa palvelusta löytyvät Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan paikat.

Esimiehet voivat itse lisätä sivustolle tietoa työkokeilu- ja palkkatukipaikoista.

Sivusto on perustettu osana Työn Paikka -kuntakokeiluhanketta. Sen tavoitteena on rakennetyöttömyyden alentaminen ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen. (HäSa)