Kanta-Häme

"Nyt tehdään tulevaisuuden koulua"

Hattulaan suunnitellun uuden Päivärinteen koulun pedagogisena lähtökohtana on avoin oppimisympäristö. Tämä tarkoittaa sitä, ettei rakennukseen tehdä perinteisiä luokkahuoneita vaan kevyemmin rajattavaa avointa tilaa.

Hämeenlinnassa vastaavaa ”pulpetitonta koulua” suunnitellaan parhaillaan Tuomelaan eli Hämeenlinnan yhteiskoulun alakouluun. Se on myös nimetty opetushallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi.

Torstain Hämeen Sanomien yleisönosastossa joukko opettajia kritisoi Hattulan koulusuunnitelmaa voimakkaasti. Kirjoituksessa kerrottiin, ettei opettajille ole kerrottu suunnitelmista etukäteen eikä niihin ole päässyt tutustumaan myöhemminkään.

Parolassa kokeillaan yhteisopettajuutta

Sivistysjohtaja Jari Wihersaari kummastelee kritiikkiä. Hän sanoo ymmärtävänsä sen, ettei ajatus avoimesta oppimisympäristöstä miellytä kaikkia ja se voi myös herättää huolta esimerkiksi työrauhan säilymisen puolesta.

– Mutta sitä en ymmärrä, että kirjoituksessa puhutaan salailusta. Jokaiselta opettajalta ei tietysti ole voitu kysyä erikseen asiaa, mutta suunnittelutyöryhmässä on ollut mukana enemmän opettajia kuin minkään muun käyttäjäryhmän edustajia, Wihersaari sanoo.

Hän myös sanoo, ettei avoin oppimisympäristö tarkoita sitä, että vaikkapa 60 lasta mellastaisi yhdessä ja samassa tilassa.

Luokat voidaan tarvittaessa jakaa pienempiin ryhmiin, ja koulurakennukseen tulee tiloja myös hiljaista työskentelyä varten. Samoin rakennukseen on suunniteltu erillinen musiikkiluokka, käsityöluokat sekä tilat erityisopetusta varten.

– Tämä on kulttuurin muutos, mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Ja täytyy muistaa, että nyt tehdään koulua vähintään 50 vuodeksi eteenpäin, eikä vain tähän hetkeen, Wihersaari sanoo.

Suunnittelutyöryhmässä mukana ollut Parolan koulun rehtori Mika Saarinen kertoo, että Parolassa on tämän syksyn ajan käytännössä kokeiltu uuden koulun toista perusajatusta eli yhteisopettajuutta.

– Meillä kaikki ekaluokkalaiset, eli kolme perinteistä luokkaa, ovat yhtä ryhmää, ja heitä opettaa kaksi luokanopettajaa, erityisopettaja ja kaksi kouluavustajaa. Kuten veso-päivien kouluttajamme sanoi, yksin tekemisen aika on kouluissa ohi, Saarinen sanoo.

Lepaa ja Nihattula eivät ole mukana

Yleisönosastokirjoituksessa ihmetellään myös uuden koulun mitoitusta ja epäillään, että Lepaan ja Nihattulan koulut lakkautetaan uuden koulun valmistuttua.

Aiemmin Hattulassa on kerrottu, että uusi koulu korvaa jo lakkautetun Rahkoilan ja huonokuntoisen Hurttalan koulun. Koulusta tulee kaksisarjainen (noin 290 oppilasta) ja lisäksi sinne on tarkoitus siirtää erityisopetuksen ja mukautetun opetuksen oppilaat sekä esiopetusta.

– Lepaan ja Nihattulan oppilaat eivät ole olleet mukana uuden koulun oppilasmäärässä, vaan laskelmissa ovat Hurttala, esiopetus, erityis- ja mukautettu opetus, ja lisäksi varaudutaan siihen, että kunnan tonttikauppa vauhdittuu ja lapsia tulee tänne lisää, Jari Wihersaari sanoo.

Uuden monitoimitalon suunnitelmia esitellään kunnanvaltuutetuille seminaarissa tämän kuun lopulla. Rakennukselle haetaan parhaillaan rakennuslupaa.

Uuden monitoimitalon suunnitelmia esitellään kunnanvaltuutetuille seminaarissa tämän kuun lopulla. Rakennukselle haetaan parhaillaan rakennuslupaa. Valtuusto päättää kilpailutuksen perusteella hankkeesta kokouksessaan marraskuussa.

Hattula on saamassa valtion rahaa Päivärinteen monitoimitalolle yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Summasta 780 000 euroa on tarkoitettu sisäilma- ja kosteusongelmien korjaamiseen ja 750 000 euroa liikuntahallia varten. Lisäksi erikseen haetaan valtion rahaa vielä lähiliikuntapihan rakentamiseen. (HäSa)

Menot