Kanta-Häme

Odotettua vähemmän miinusta Janakkalassa

Janakkalan kunnan viime vuoden tulos oli odotetusti miinuksella, mutta tulos oli silti odotettua parempi. Vielä viime syksynä kunnassa varauduttiin neljän miljoonan euron miinustulokseen, mutta miinusta tuli lopulta selvästi vähemmän: 1,4 miljoonaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kalevi Ilmarinen (sd.) on tyytyväinen tulokseen, mutta hän huomauttaa, että Janakkala jää kuitenkin vielä naapureittensa Hämeenlinnan ja Hattulan varjoon. Nehän tekivät positiivisen tuloksen.

Plussalle pitää päästä

– Meillä on vielä tehtävää. Plussalle pitää päästä, Ilmarinen sanoo.

Janakkalan valtuusto päätti viime kesäkuussa TPO:sta eli talouden tasapainottamisohjelmasta. Talousjohtaja Jenni Jokela sanoo, ettei se ehtinyt paljonkaan vaikuttaa vielä viime vuonna. Euroissa vaikutus oli vain noin 125 000 euroa.

– Tänä vuonna TPO:n vaikutuksen pitäisi ruveta näkymään, Ilmarinen sanoo.

Hän katsoo, että TPO:ta pitäisi noudattaa myös ensi vuonna. Tai jos ei jossain asiassa noudateta, vastaava säästö pitäisi löytää jostain muualta.

Verotuloja saatiin hyvin

Kunnan verotuloarvio ylittyi viime vuonna noin 1,6 miljoonalla eurolla. Yksi syy tähän on se, että yksi suurehko verotilitys, joka aiemman käytännön mukaan olisi kuulunut vasta tämän vuoden tammikuulle, tulikin kuntaan jo joulukuussa.

Kunnan toimintakulut olivat 0,5 miljoonaa alle talousarviossa arvioidun tason; edellisvuodesta kulut kasvoivat 2,2 prosenttia. Henkilöstömenot pienenivät edelliseen vuoteen nähden 0,4 prosenttia. Yksi syy tähän oli se, ettei vapautuneeseen tehtävään aina palkattu uutta henkilöä.

Palvelujen ostot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 5,6 prosenttia. Tätä selittää ostojen kasvu kuntayhtymiltä, varsinkin sairaanhoitopiiriltä. Lisäksi sijaisten käyttö alettiin viime vuonna merkitä henkilöstöpalvelujen ostoihin eikä enää henkilöstökuluihin.

Tuuvinki ja sairaala

Suurimmat investoinnit (1, 7 miljoonaa) tehtiin maa-alueiden ostoon. Sairaalan entistä ykkösosastoa alettiin muuttaa kuntoutusosastoksi (710 000 euroa) ja keskuskeittiö Tuuvinki rakennettiin valmiiksi (448 000 euroa).

Viime vuonna aloitettiin myös Kyterin uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen.

Janakkala alkoi viime vuonna käyttää kirjanpidossaan uudenlaista, lakiin perustuvaa poistojen merkintätapaa, joka nosti poistojen tasoa.

– Vanhan käytännön mukainen poistojen kirjaamistapa olisi antanut kunnalle selvästi paremman tilikauden tuloksen, talousjohtaja Jenni Jokela sanoo.

Väkimäärä väheni

Kielteistä tilikaudessa oli, että kunnan asukasluku laski edelleen. Positiivista taas oli se, että työttömyys oli alhaisemmalla tasolla kuin maakunnassa keskimäärin. Työttömyysprosentti vuoden lopulla oli 8,2.

Kalevi Ilmarinen sanoo, että työllisyyden hoitoon aiotaan panostaa tänä ja ensi vuonna. Kuntaan aiotaan perustaa tauon jälkeen jälleen työllisyystoimikunta.

Kriisikunnan kuudesta kriteeristä Janakkala täytti viime vuonna kolme, ja toisaalta kolme kriteeriä eivät täyttyneet.

Kalevi Ilmarinen kertoo, että veroprosentti, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus olivat kriisikunnan tasolla. Toisaalta lainakanta, vuosikate ja tase olivat terveellä tasolla.

Janakkalalla on kumulatiivista ylijäämää 1,4 miljoonaa euroa. (HäSa)