Kanta-Häme

Oikeus hylkäsi Pannujärvi-valituksen

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Pannujärven suojeluyhdistyksen valituksen, joka liittyy metsäyhtiö UPM-Kymmenen omistamalla tontilla tehtyihin metsätöihin Pannujärvellä Tuuloksessa.

Teknisesti hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, joka oli jätetty Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) tekemästä päätöksestä. Aikanaan Pannujärven suojeluyhdistys ja Syrjäntaan osakaskunta olivat jättäneet aviin hallintopakkohakemuksen, jossa vaadittiin UPM:ää lopettamaan toiminta, jonka valittajat katsoivat olevan vesilain vastaista.

Lisäksi hakemuksessa vaadittiin, että yhtiö korjaisi Pannujärvelle tehtyä pilaantumista. Lokakuussa 2014 avi kuitenkin hylkäsi hallintopakkohakemuksen, ja Pannujärven suojeluyhdistys valitti avin päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valittajat vaativat aikanaan viranomaiselta, että UPM muun muassa velvoitettaisiin puhdistamaan ojavesiä, tukkimaan osia ojista, hapettamaan järveä ja imuruoppaamaan Pannujärvestä humusta. He katsoivat yhtiön rikkovan vesilakia.

Aluehallintovirasto arvioi kuitenkin toisin ja kumosi hakemuksen. Yhtiön ei olisi myöskään tarvinnut pyytää lupaa tontilla tekemiinsä ojituksiin.

Pannujärven suojeluyhdistys vaati hallinto-oikeutta kumoamaan avin päätöksen ja palauttamaan sen takaisin valmisteluun. Hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että yhtiön metsänhoitotyöt eivät ole vaatineet lupaa aluehallintoviranomaiselta eivätkä töiden seuraukset ole olleet sellaisia, joista olisi pitänyt määrätä hallintopakko.

Oikeudelle antaman selvityksen mukaan UPM on vuonna 2010 tehnyt 3,8 hehtaarin suuruisen avohakkuun tontillaan, josta osa rajautuu Pannujärveen.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, mutta Pannujärven suojeluyhdistyksen puheenjohtajan Jussi Partasen mukaan yhdistys ei suunnittele hakevansa jatkolupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Yhdistys ei ole pitänyt asiasta vielä kokousta, mutta Partanen aikoo esittää, ettei lupaa haeta.

– Oikeusasteissa riitelyn sijaan aiomme jatkaa neuvottelemalla yhtiön kanssa, Partanen kertoo.

Myös UPM Metsä -yhtiön metsäasiakaspäällikkö Jari Sulkava kertoo, että yhtiön puolelta asia on oikeudessa myös loppuun käsitelty.

– Alueella on toimittu lain mukaan, hän sanoo.

Suojeluyhdistyksen Partasen mukaan yhdistys olisi saanut UPM:ltä lupauksen, että yhtiö tekisi parannuksia Pannujärveen.

Sulkava kertoo, että tällä hetkellä yhtiö seuraa alueelta otettavien vesinäytteiden tuloksia.

– Olemme miettineet mitä voimme tehdä. Kokemäenjoen vesistönsuojeluyhdistys on ottanut alueelta näytteitä keväällä, kesällä ja syksyllä. Nojaudumme näytteiden tulosten analyysiin toimissamme, Sulkava sanoo. HäSa

Menot