Kanta-Häme

Oikeus suhtautuu totaalikieltäytyjiin nyt eri tavoin – yksi vapautettiin, yhden tapausta lykättiin

Monet odottavat, mitä korkein oikeus päättää heidän asemastaan.
Ministeriön työryhmä kumoaisi Jehovan todistajien vapauslain. 

Miten suhtautua asevelvolliseen, joka kieltäytyy menemästä armeijaan tai siviilipalvelukseen? Aiemmin se tiesi vankeustuomiota, mutta helmikuun jälkeen enää ei.

Silloin Helsingin hovioikeus hylkäsi siviilipalveluksesta kieltäytynyttä vastaan nostetun syytteen äänestyksen jälkeen 4–3.

Tapauksen oli hoviin vienyt yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto. Tuomiossa nykyinen laki katsottiin syrjiväksi siltä osin, kun se antaa vain Jehovan todistajille mahdollisuuden vapautua palveluksesta kokonaan vakaumukseensa vedoten.

Sen jälkeen ainakin yksi toinen totaalikieltäytyjä on vapautunut rangaistukselta, kun kesäkuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeus päätti näin viitaten Helsingin hovioikeuden ratkaisuun.

 

Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä nostetut syytteet käsittelee Itä-Uudenmaan käräjäoikeus, koska Lapinjärven siviilipalveluskeskus sijaitsee sen toimialueella.

Siellä juttuja on tällä hetkellä vireillä 13. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta kerrotaan, että niitä käsitellään seuraavaksi alkusyksyn aikana.

Aseistakieltäytyjäliiton mukaan siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytteen on saanut vuosittain 30–45 ihmistä. Suoraan armeijasta kieltäytyneitä on ollut vuosittain puolesta tusinasta kymmeneen.

– Emme ole havainneet ilmiötä, että totaalikieltäytyjien määrä olisi voimakkaasti kasvanut. Tilanne on auki, koska ei ole ollut varmuutta korkeimman oikeuden päätöksestä. Ei ole myöskään vielä selvyyttä, miten valtio toimii lainsäädännön suhteen, Aseistakieltäytyjäliiton järjestösihteeri Kaj Raninen kertoo.

 

Satakunnan käräjäoikeus päätti siirtää asevelvollisuudesta kieltäytymistapausten käsittelyä odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua.

– Asian lykkääminen ei ole kovin yleistä, mutta pidän käytäntöä perusteltuna, koska KKO:n päätös linjaa asiaa koko valtakunnassa. Pidän perusteltuna siitä huolimatta, että yksittäinen asianosainen joutuu odottamaan ratkaisun tulemista, Lapin yliopiston prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää sanoo.

Hän muistuttaa, että tässä tilanteessa syytteessä oleva totaalikieltäytyjä saa odottaa käräjäoikeuden ratkaisua kuitenkin vapaalla jalalla.

– Siinä mielessä tilanne ei ole hirveä. Joskus jotkut joutuvat odottamaan KKO:n päätöstä vankilassakin.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen näkee niin ikään ratkaisujen lykkäämisen järkevänä toimintamallina.

– Tämä on asia, jonka lopputulosta ei oikein osaa ennakoida, Tolvanen muotoilee.

Hän pitää erittäin toivottavana, että korkein oikeus myöntäisi valitusluvan, koska kyseessä on hyvin periaatteellinen kysymys. Tolvasen mukaan jutun perusteluilla voi olla merkitystä myös laajemmin.

– Viime aikoina on ollut trendi, että perusoikeuksilla on menty hyvin pitkälle. Monet juristit ovat varoitelleet, että se vaikuttaa heikentävästi lainsäädännön ennakoitavuuteen. Kun perusoikeuksien soveltaminen menee punnintaan, keskustelu niistä on aika suppean piirin hallinnassa.

 

Puolustusministeriön työryhmä ratkaisisi tilanteen kumoamalla Jehovan todistajien vapauslain, jolloin myös heidän tulisi mennä armeijaan tai siviilipalvelukseen.

Työryhmä perusteli näkemystään sillä, että jos mahdollisuus palvelusta vapautumiseen laajenee myös muille kuin Jehovan todistajille, se on ”iso riski yleiselle asevelvollisuusjärjestelmälle”.

Työryhmän mietinnön on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle kesän aikana.

– Kyllä tähän lainsäädäntöratkaisu on saatava, mutta tällä hallituskaudella se ei varmaan etene. Minun ennusteeni on, että korkeimman oikeuden päätös tulee ensin, professori Matti Tolvanen uskoo.

Tolvanen näkee parhaana ratkaisuna poistaa laista Jehovan todistajia koskeva vapautus.

– En vähättele heidän vakaumustaan. Pinnareista ei ole kysymys, mutta jos on yhteiskunnassa jäsenenä, siihen on osallistuttava. Emme voi kieltäytyä maksamasta verojakaan sillä perusteella, ettemme halua tukea puolustusmenoja.

 

Aseistakieltäytyjäliiton mielestä puolustusministeriön työryhmän ehdotus olisi entisestään heikennys ihmisoikeuksiin. Liitto uskoo sen lisäävän erittäin todennäköisesti totaalikieltäytyjien määrää.

YK:n ihmisoikeuskomitea on arvostellut Suomea jo lain voimaan tulemisesta 1980-luvulta asti siitä, ettei Jehovan todistajien erityiskohtelua ole ulotettu muihin aseistakieltäytyjien ryhmiin. HÄSA