Kanta-Häme

Oikeusasiamies haluaa sivarihakemusten joutuisaa käsittelyä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen on huomauttanut Panssariprikaatia siviilipalvelukseen hakeutuvien henkilöiden asioiden joutuisan käsittelyn vaatimuksesta. Perusyksikön vääpelin toiminta ei ollut sopivaa, kun hän kysyi siviilipalvelukseen hakevalta, oliko hän miettinyt asiaa siltä kannalta, että useat työnantajat suhtautuvat hyvin negatiivisesti siviilipalveluksen suorittamiseen.

Panssariprikaatin kranaatinheitinkomppaniaan maanantaina 6.1.2014 palvelukseen tullut varusmies ilmoitti perjantaina 10.1. haluavansa hakea siviilipalvelukseen, mutta hän pääsi täyttämään siviilipalvelushakemuksen vasta maanantaina 13.1. ja hänet kotiutettiin keskiviikkona 15.1. Siviilipalveluslain mukaan siviilipalvelushakemus on käsiteltävä viipymättä.

Komentaja Pekka Järvi, miksi siviilipalvelukseen halunnut ei saanut hakemusta heti perjantaina?

– Se ei ole selvinnyt. Faktaa on, että siviilipalvelushakemus on allekirjoitettu 14.1., ja 15.1. kaveri on kotiutettu.

Järven mukaan Panssariprikaatista ei ole aikaisemmin kanneltu siviilipalvelushakemusten käsittelyn viivyttelystä.

– Vähän riippuu, miten saadaan varusteet palautettua, mutta yleensä kestää päivän tai kaksi, kun hakija pääsee kotiutumaan. Joskus se tapahtuu samanakin päivänä, sanoo Järvi.

Kun varusmies haluaa Panssariprikaatista siviilipalvelukseen, hän keskustelee perusyksikön päällikön, vääpelin ja sosiaalikuraattorin kanssa. Näin halutaan varmistaa, ettei varusmiestä ole kohdeltu huonosti, ja että hänen asiansa ovat siviilissä järjestyksessä.

Kantelusta tekemässään päätöksessä oikeusasiamies pohtii, olisiko kotiuttamisprosessia voitu jouduttaa esimerkiksi sosiaalikuraattorin kanssa käydystä keskustelusta luopumalla.

– Meillä kuraattori keskustelee kaikkien kanssa, jotka palveluksen keskeyttävät. Tällä estetään nuorison syrjäytymistä.

Järven mielestä Panssariprikaatin nykyisiä käytäntöjä siviilipalvelukseen hakemisessa ei ole syytä muuttaa. Vääpeliä, joka huomautti varusmiehelle työnantajien suhtautumisesta siviilipalvelukseen, on oikaistu.

– Tässä tapauksessa hän kertoi oman mielipiteensä, mikä ei ole hyvän virkamiestavan mukaista, sanoo Järvi. HÄSA

Mainos