Kanta-Häme

Oikeusasiamies: Hämeenlinnan keskitetty kyytitilaus ei syrji

Vammaisten kuljetuspalvelut on Hämeenlinnan seudulla järjestetty lainmukaisesti. Näin arvioi eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

Hänen mukaansa kuljetuspalveluista tehty kantelu ei anna aihetta muutoksiin.

Hämeenlinnan terveyden ja toimintakyvyn lautakunnan kuljetuspäätöksestä tehdyssä kantelussa moitittiin sitä, että kyydit joutuu tilaamaan Aluetaksin keskuksen kautta.

Inva-kuljetusta tarvitseva ei voi tilata suoraan esimerkiksi tuttua taksinkuljettajaa.

Kantelijan mielestä tämä asettaa kuljetuksia tarvitsevat vammaiset eriarvoiseen asemaan muiden taksiasiakkaiden kanssa.

Apulaisoikeusasiamies Sakslinin mukaan ei ole syytä epäillä, että kaupunki olisi toiminut kuljetuspalveluja järjestäessään lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan.

Iso potti rahaa

Kuljetuksia järjestettäessä on otettava huomioon vaikeavammaisten yksilölliset tarpeet. Siksi joillakin henkilöillä on oikeus käyttää vakiotaksia. Se perustuu palvelusuunnitelmassa arvioituun erityistarpeeseen.

Tilaajapäällikkö Tuulikki Forssén painottaa, että muuten on hyvin tärkeätä tilata kyyti aluetaksin kautta.

– Tällä tavalla pystytään koordinoimaan koko kuljetusten kirjoa ja käyttämään synergiaedut hyväksi.

Yhteiskunnan sponsoroimiin kuljetuksiin kului esimerkiksi viime vuonna Hämeenlinnassa 6,8 miljoonaa euroa. Siinä ovat mukana koulu- ja sosiaalihuollon kyydit sekä vammaispalvelumatkat.

Pelkästään vammaispalvelun kyytejä ajetaan vuodessa noin 78 000.

– Vuosittain kustannukset ovat nousseet.

Väärinkäytöksiä

Parina viime vuonna Hämeenlinnassa on tehty taksitarkastuksia, joissa on käyty kaikki kuljetukset läpi.

Tarkastuksissa tuli ilmi kuljettajien väärinkäytöksiä. On muun muassa ajatettu kyydittäviä turhan pitkiä reittejä.

– Ja joissain tapauksissa on ajettu jopa ilman kyydittävää! Tuulikki Forssén kertoo.

Ongelmia on ollut ajoissa, jotka on tilattu suoraan kuljettajilta. Näistä on meneillään yksi poliisitutkinta.

Kaikki taksiyrittäjät eivät noudata yhteisesti sovittuja ohjeita keskitetyistä kyytitilauksista.

Seudulliset ohjeet

Ohjeet kuljetuksista on laadittu seudullisesti yhdessä Hattulan ja Janakkalan kanssa. Ohjeita on ollut laatimassa kuljetuspalvelutyöryhmä, jossa on mm. vammaisneuvoston, viranomaisten ja Kanta-Hämeen aluetaksin edustus.

Kuljetuspalvelutyöryhmä on todennut moneen otteeseen, että vammaisten kuljetus on hoidettu Hämeenlinnan seudulla korkeatasoisesti. (HäSa)

 

Päivän lehti

30.5.2020