fbpx
Kanta-Häme

Oikeusasiamies puuttui Hämeenlinnan vaippapäätökseen

Hämeenlinnan Terveyspalvelujen hoitotarvikejakelu on ollut oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ja Valviran tarkastelussa. Taustalla on dementikon omaisen tekemä kantelu.

Omainen, joka on myös dementikon edunvalvoja, kanteli, koska Hämeenlinna ei myöntänyt dementikolle tämän tarvitsemia vaippoja. Kantelun kohteena olivat kaupungin ikäihmisten palvelut, kotihoito ja Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos.

Vastaus jo annettu

Oikeusasiamies totesi toukokuun lopulla antamassaan päätöksessään, että Hämeenlinnan Terveyspalvelujen hoitotarvikejakelua koskeva käytäntö ja ohjeistus ovat lainvastaisia. Liikelaitoksen on annettava vastauksensa oikeusasiamiehelle elokuun loppuun mennessä.

Avosairaanhoidon ylilääkäri Virpi Kröger sanoo, että vastaus on jo annettu.

– Pyydämme siinä Valviralta lisäohjeistusta. Toistaiseksi noudatamme nykyistä tilaajalta tullutta ohjeistusta, kunnes tilaaja sitä muuttaa.

Kaupungissahan noudatetaan tilaaja-tuottajamallia. Tilaajapuolen asioista päättävät viime kädessä kunnallispoliitikot.

Kröger kertoo, että terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta on hyväksynyt nykyisen ohjeistuksen helmikuussa. Hän pitää ohjeistusta hyvänä asiana, koska se takaa kaupunkilaisten tasavertaisen kohtelun. Myös oikeusasiamies piti ohjeistuksen olemassaoloa sinänsä tarpeellisina.

Vain tietyille ryhmille nykyään

Hämeenlinnan ohjeistuksessa sanotaan, että ilmaiset vaipat kuuluvat vain kehitysvammaisille sekä MS-tautia tai virtsaelinsyöpää sairastaville ja heille, joilla on neliraajahalvaus tai vatsanpohjan vamma, joka on aiheutunut sädehoidosta.

Oikeusasiamies katsoo, ettei ohjeistus saa olla sellainen, ettei se jätä tilaa palvelun tarvitsijan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiselle. Ohjeistuksessa ei saisi myöskään sulkea pois tiettyjä pitkäaikaissairauksia.

Valvira huomauttaa lausunnossaan, että muistisairauksiin liittyy tyypillisesti pidätyskyvyn oireita.

Kantelua koskeva vaippapäätös oli Virpi Krögerin tekemä. Oikeusasiamies katsoo, että hänen olisi tullut perustella päätöksensä huolellisemmin. Hänen olisi tullut yksilöidä ne perusteet, joiden mukaan dementikolla ei ollut oikeutta saada vaippoja hoitotarvikkeina.

Yksilölliset päätökset

Kröger sanoo, että vaikka päätösten pohjalla on tilaajalta peräisin oleva ohjeistus, jokainen päätös on silti tähänkin asti tehty yksilöllisesti.

– Nimenomaan vaippa-asia on vaikea, eivät niinkään muut hoitotarvikkeet, Kröger sanoo. Hän kertoo kuulleensa, että jossain vaiheessa vaippoja haettiin tarpeettomankin suuria määriä, kun kerran ilmaiseksi saatiin. Näin tapahtui ennen kuin kriteerejä vuonna 2005 tarkennettiin ensimmäisen kerran.

Kröger sanoo, että vaippa-asiasta on tehty aiemminkin kanteluita, mutta aiemmin Hämeenlinnan ole tarvinnut muuttaa ohjeitaan niiden takia.

Muutos vaatisi lisää rahaa

Mikäli Valviran tulevat ohjeet johtavat siihen, että Hämeenlinnan on muutettava ohjeistustaan, tarvitaan Krögerin mukaan aika paljon lisää rahaa. Uuden ohjeistuksen laatiminen olisi tilaajapuolen asia, joka menisi todennäköisesti lautakunnan päätettäväksi.

Oikeusasiamiehen päätös sisälsi myös vaatimuksen siitä, että hoitotarvikejakelu kuuluu myös yövalvonnallisten palvelutalojen asukkaille. Tältä osin Hämeenlinna on jo muuttanut käytäntöään. (HäSa)

Menot