Kanta-Häme

Oitin koulu ei joudu käyttökietoon – Sisäilmasta ei löydy riittävästi ongelmamikrobeja

Näytteistä ei löytynyt perusteita käyttökiellon asettamiseen.
Oitin koulu Kuva: Esko Tuovinen
Oitin koulu Kuva: Esko Tuovinen

Oitin koulun sisäilmasta löytyneet ongelmat eivät vaadi uusien väliaikaistilojen rakentamista eivätkä uuden koulun rakentamisen kiirehtimistä. Näin arvioi Hausjärven kunnan sisäilmatyöryhmä vastasaatujen tutkimustulosten perusteella.

– Mikrobeja löytyi, mutta vain niistä luokkatiloista, jotka jo on poistettu käytöstä ja eristetty. Tutkimuksissa löytyi tiivistämistarvetta, jolla estetään ilmavuodot näistä tiloista muualle, kertoo Hausjärven tekninen johtaja Paavo Vuori.

Oitin koulun sisäilmaa on tutkittu kevään aikana sekä kunnan että vanhempien toimesta. Vanhempien paikalle hankkiman homekoiraryhmän merkitsemistä paikoista tehtiin lisätutkimukset, joiden tulosten perusteella nyt on arvioitu koulun kunnostustarvetta.

Kivikoulurakennuksessa puretaan luokista opettajien korokkeita ja tutkitaan niiden alustilojen kunto. Ilmanvaihtoa tehostetaan kahdessa luokassa siirtämällä tulo- ja poistoilman venttiilit vastakkaisille seinille.

Eskarilaisten käytössä olevassa Mäntylinnassa parannetaan ilmanvaihtoa ja alipaineistetaan kellaritiloja, jolloin eteiseen ei pitäisi päästä ummehtuneen hajuista ilmaa.

Oireilevien lasten vanhemmat jättivät vapun alla Hausjärven kunnan sivistysjohtajalle adressin, jossa vaadittiin koululaisille ja eskarilaisille mahdollisuutta opiskella terveellisissä tiloissa. Lähes 300 nimen adressin luovutuksen yhteydessä järjestettyyn mielenosoitukseen osallistui noin 30 vanhemman joukko.

Sisäilma on aiheuttanut osalla Oitin koulun oppilaista oireita. Huolestuneet vanhemmat ovat vaatineet tiukoin sanakääntein kuntaa järjestämään lapsille väliaikaiset, puhtaat tilat.

Vanhemmat ovat vaatineet kuntaa asettamaan kivikoulurakennuksen sekä Mäntylinnan rakennuksen käyttökieltoon kunnes perusteellisilla tutkimuksilla ja tarvittavilla korjaus- ja muilla toimenpiteillä on voitu varmistaa tilojen turvallisuus tai kunnes uudet koulutilat valmistuvat.

Oireilevia oppilaita on terveydenhuollon lausunnon perusteella siirretty koulun pihalla toimivaan väistötilaan, viipalerakennukseen.

Vanhassa pääkoulurakennuksessa opiskelee säännöllisesti edelleen noinn 65 lasta. Vanhempien työryhmälle on ilmoitettu 35 päärakennuksessa oireilevaa oppilasta, joista osa on päässyt poikkeusjärjestelyin muihin tiloihin. 35 eskarilaisesta yhdeksän on ilmoitettu oireilevan, mutta he eivät ole päässeet väistötiloihin.

Kunnan sisäilmatyöryhmän raportti jätetään kunnahallitukselle tiedoksi ja mahdollisten päätösten pohjaksi. HäSa

Päivän lehti

11.7.2020