Kanta-Häme Hausjärvi

Oitin koulusta etsitään kosteusongelmia

Sisäilmanäytteistä löytyi lieviä viitteitä kosteusongelmiin.
Oitin koulu odottaa selvityksiä ja päätöksiä. Edessä on joko kunnostus ja laajennus tai purkaminen ja uuden rakentaminen. Kuva: Esko Tuovinen
Oitin koulu odottaa selvityksiä ja päätöksiä. Edessä on joko kunnostus ja laajennus tai purkaminen ja uuden rakentaminen. Kuva: Esko Tuovinen

Pari viikkoa sitten Oitin koulun kellariluokkien sisäilmasta otetut näytteet viittaavat mahdolliseen kosteusongelmaan. Kahden luokkahuoneen näytteissä olevien mikrobien pitoisuudet jäävät kuitenkin alle vertailuarvojen. Kolmas luokkatila on puhdas.

Kunta käynnistää nyt kaikkien kivikoulurakennuksen luokkatilojen sisäilman ja rakenteiden tutkimukset.

Aiemmin peruskorjaussuunnitelmia varten tehdyssä koko koulun kuntokartoituksessa löydettiin viime vuonna ilmanvaihtokanavien luokissa näkyvissä päätelaitteissa likaa, jota sen jälkeen on lähdetty puhdistamaan.

Oppilaiden vanhemmat syyttävät kuntaa lasten terveyden vaarantamisesta. Sisäilmaongelmia ei heidän mielestään oteta vakavasti eikä tutkimustuloksia julkaista kunnan nettisivuilla. He odottavat saavansa nähdä raportit sen sijaan, että tekninen toimi kertoo tuloksista.

Vanhemmilla on työn alla tietojen kokoaminen poliisille tehtävää tutkintapyyntöä varten. Lisäksi tietoja käsitellään lastensuojelunäkökulman sekä luottamushenkilöiden kanssa selvittäminen. Aiheesta ollaan yhteydessä myös lapsiasiavaltuutettuun ja käynnistetään kanteluprosessi akuutin tilanteen tultua hoidetuksi.

Lisäksi vanhemmat pohtivat, hankkivatko kustannuksellaan homekoiran tutkimaan koulua.

Vanhemmat aikovat myös vaatia oman edustajansa ottamista mukaan kunnan viralliseen sisäilmatyöryhmään, koska Oitin koulun ja eskarin sisäilmaongelmien laajuutta ei siellä ole riittävästi käsitelty eikä siihen ole aiemmin reagoitu.

 

Koulun sisäilmaa tutkitaan ja rakenteiden mikrobitutkimuksia tehdään, koska osalla koulun oppilaista on allergista oireilua. Huolestuneiden vanhempien asettama työryhmä on listannut jo lähes 30 oireista kärsivää lasta, mutta kunnalle koulun rehtorin kautta virallisia ilmoituksia ja lääkärinlausuntoja on saatu vasta vajaat parikymmentä

Kymmenen oppilasta on viime viikkojen aikana siirretty tilapäisesti opiskelemaan väistötiloihin. Koulu ei käytä neljää kellarikerroksen luokkatilaa, ennen kuin niiden tila tutkitaan perusteellisesti.

Oireilevien oppilaiden siirtäminen väistötiloihin onnistuu, kun oppilas on saanut lääkärinlausunnon. Opettaja, rehtori, terveydenhoitaja ja vanhemmat käyvät yhdessä tilanteen läpi, jonka jälkeen päätetään oppilaan siirrosta.

Kunta sanoo, ettei Oitin koulun opettajakunnasta kukaan ole lukuvuoden aikana kääntynyt työterveyden puoleen sisäilmaoireilujen vuoksi. Aiemmin joillakin opettajilla on ollut oireita.

 

Koululle rakennettiin vuonna 2015 pihamaalle viipalekoulu lisätilantarpeen vuoksi. Koululta helmikuussa 2015 otetuissa mikrobinäytteissä oli vahvoja viitteitä ullakon palopermannon kosteusvaurioista. Ullakko on tiivistetty ja eristetty muista tiloista.

Jo vuonna 2012 Oitin koulu ilmoitti valtakunnalliseen koulujen sisäilmaongelmia kartoittaneeseen kyselyyn kosteus-, home- ja sisäilmaongelmista. Koulu ilmoitti, että opettajakunnasta osa sai sisäilmasta johtuvia oireita vesivahingon jälkeen. Myös oppilailla oli kouluterveydenhuollolle ilmoitettuja oireita.

Tuolloin koululla oli ollut vuonna 2011 vesivahinko, joka korjattiin. Vesivahingossa rakennuksen alakerran lämmitysvesiputki rikkoutui.

Ongelmana on kuitenkin yhä, että koulun päätyseinän rakenteet kostuvat. Tilan alapohjarakenteet on uusittu jo aiemmin ennen vuotta 2008, mutta korjaus ei tuottanut toivottua tulosta.

Vuonna 2014 avattiin rakenteita ulkopuolelta ja asennettiin rakennukseen asianmukainen ulkopuolinen kosteussuoja. Tilannetta on seurattu, mutta kellaritilan päätyseinärakenteet kastuvat yhä ja tila on otettu käytöstä pois. HäSa