Kanta-Häme Hämeenlinna

Ojoisten asukkaat vaativat Härkätien turvallisuuden parantamista – Kaupungille hidasteet ja ajonopeuden lasku eivät käy

Kaupungin mukaan alueen liikenneturvallisuutta on jo parannettu ja parannetaan yhä.
Ojoisten asukkaat toivovat Härkätielle sekä nykyistä alhaisempaa nopeusrajoitusta että hidasteita, jotta etenkin lasten, mutta myös muiden asukkaiden liikenneturvallisuus paranisi. Vilkkaimpana ja vaarallisimpana risteyksenä asukkaat pitävät Härkätien ja Puistonmäentien risteystä. Kuva: Esko Tuovinen
Ojoisten asukkaat toivovat Härkätielle sekä nykyistä alhaisempaa nopeusrajoitusta että hidasteita, jotta etenkin lasten, mutta myös muiden asukkaiden liikenneturvallisuus paranisi. Vilkkaimpana ja vaarallisimpana risteyksenä asukkaat pitävät Härkätien ja Puistonmäentien risteystä. Kuva: Esko Tuovinen

Ojoisten asukkaat toivovat Hämeenlinnan kaupungilta lisää liikenneturvallisuutta parantavia toimia Härkätielle.

Tällä he haluaisivat turvata niin Seminaarin kouluun kulkevien oppilaiden koulumatkaa kuin alueen muidenkin asukkaiden liikkumista.

– Härkätien liikenne on lisääntynyt huomattavasti, ja sitä pitkin ajetaan lujaa. Asukasilloissa kuulee aina läheltä piti -tilanteista. Olemme ehdottaneet kaupungille alhaisempaa nopeusrajoitusta tai hidasteita, mutta aina meille on vastattu, että ei onnistu, koska kyseessä on läpikulkutie ja ne häiritsisivät linja-autoliikennettä, kertoo Pro Ojoinen -liikkeen puolesta Ojoisilla asuva Olli Toivanen, joka otti kantaa asiaan myös Hämeen Sanomien Miepipide-sivulla 1. marraskuuta.

Keskustelu alueen liikenneturvallisuudesta alkoi vuonna 2012, kun Ojoisten koulu lopetettiin ja alakouluikäiset lapset alkoivat kulkea koulumatkansa Seminaarin kouluun. Osa koululaisista on jo palannut uuteen Ojoisten Lastentaloon.

 

Kaupungin infran suunnittelusta vastaava suunnittelupäällikkö Jenni Sabel vastaa sähköpostilla, että kaupunki on jo tehnyt liikenneturvallisuutta parantavia toimia Ojoisilla.

– Härkätien ja Tampereentien jalankulku- ja pyöräilyväylistä on rakennettu turvallisemmat ja viihtyisämmät. Härkätielle on rakennettu tänä vuonna eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Hallintie-Ojoistenkatu. Härkätien ylittävien suojateiden turvallisuutta on parannettu rakentamalla niihin keskikorokkeita turvaamaan katua ylittäviä jalankulkijoita. Parannettuja suojateitä on nyt Härkätiellä viisi.

Sabelin mukaan Härkätietä parannetaan vielä ensi vuonna Puistonmäentiestä keskustan suuntaan, jolloin senkin pätkän varteen tulee eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä sekä uusi keskikoroke Härkätien ylittävälle suojatielle.

– Koulureittien liikenneturvallisuutta on parannettu niin Ojoistenkadun kautta kuin Tampereentien kautta kulkevien lasten osalta myös muualla. Brahenkadulle Puhelinkadun risteykseen on myös rakennettu keskisaareke suojatielle helpottamaan koulureitillä olevan kadun ylittämistä vuonna 2012. Tällä hetkellä Brahenkadun ja Tampereentien risteykseen ei ole suunnitteilla liikennevaloja.

 

Voisiko Härkätielle rakentaa asukkaiden vaatimia hidasteita tai alentaa nopeusrajoitusta? Onko linja-autoliikenteen sujuvuus tärkeämpää kuin ihmisten turvallisuus?

– Kaupungille ei tietenkään linja-autoliikenteen sujuvuus ole ihmisten turvallisuutta tärkeämpää, mutta meidän tulee toimia hyväksytyn katujen toiminnallisen luokituksen mukaan.

– Härkätie ja Tampereentie ovat merkittäviä pääkatuja ja linja-autoreittejä, minkä vuoksi kaduille ei toteuteta hidasteita. Lautakunnan vahvistaman katuluokituksen mukaan nopeusrajoitus pääkaduilla on asuntoalueilla lähtökohtaisesti 50 kilometriä tunnissa.

– Nopeusrajoituksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon laajemmin myös ympäröivä katuverkko ja sen nopeusrajoitukset. Vuonna 2018 toteutettujen nopeusmittausten perusteella Härkätien ajonopeudet ovat pääosin rajoituksen mukaisia, eikä nopeusrikkomuksia tapahdu merkittävissä määrin. Kaupungilla ei ole käytössään liikennemääriä Härkätiestä eikä siten tietoa liikennemäärien kehityksestä, Sabel vastaa. HÄSA