Kanta-Häme Hämeenlinna

Omaa autoa ei hyväksytä työmatkakuluksi – Nyt työmatkoja aiotaan rasittaa pysäköintikuluilla

Kallis pysäköinti haittaa työntekoa. Aseman pysäköintimaksut saattavat jopa estää junan käytön.
Kun Hämeenlinnan asemalle valmistuu pysäköintitalo Pööli. junaa käyttävien autoilijoiden pysäköinti muuttuu maksulliseksi.

Verotuksessa oman auton käyttöä työmatkoihin ei saa juuri vähentää, mutta käytännössä ihmiset joutuvat silti kulkemaan töihin omalla autolla.

– Kriteerien pitäisi olla nykyistä löysempiä. Oman auton käyttö pitäisi saada vähentää verotuksessa useammin, sanoo Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Laki ei tunne muita verotuksessa vähennyskelpoisia työmatkakuluja kuin ”halvin julkinen kulkuneuvo”. Esimerkiksi pysäköintikuluja ei saa vähentää verotuksessa, vaikka käytännössä omalla autolla rautatieasemalle ajamisen edellytys olisi, että kykenee käyttämään muuhun työmatkaan junaa.

Kun pysäköintikulut kohoavat korkeiksi, koko työmatkan tekeminen omalla autolla voi muuttua halvemmaksi kuin junalla matkustaminen.

Ei veroa työhuoneelle

Työmatkojen pysäköintikulut nousevat ajankohtaiseksi Hämeenlinnassa, kun kaupunki muuttaa rautatieaseman pysäköinnin maksulliseksi. Valtakunnan tasolla ei harkita työmatkakulujen verovähennysoikeuden laajentamista vaan pikemminkin työnantajan pysäköintipaikkojen verottamista.

Työpaikan pysäköintipaikkojen verottaminen saa jyrkän tuomion Veronmaksajien keskusliitolta.

– Pysäköintipaikka on samanlainen työntekoon liittyvä tekijä kuin työhuone. Sitä ei pidä verottaa, Lehtinen sanoo.

Lehtisen mielestä ylipäätään työnteon verotusta ei saa kiristää.

– Sitä pitää pikemminkin keventää.

Verohallinnolla on nykyisin tarkat ohjeet, missä tilanteissa se voi hyväksyä oman auton käytön työmatkoihin. Oman auton käytön hyväksyminen merkitsisi veronmaksajalle pientä helpotusta verotuksessa, koska esimerkiksi kaupunkiliikenteen linja-autojen lippujen halvimmista hinnoista ei kerry 750 euron vuotuisia työmatkakuluja. Sarja- tai kuukausilippujen hinnat on painettu niin alas, että verovähennyskelpoista laskennallista menoa ei kerry.

Työmatka 4 tuntia?

Verohallinnon ohjeen mukaan oman auton käyttö hyväksytään, jos jokin neljästä ehdosta täyttyy. Yhdensuuntaisen kävelymatkan pitää olla vähintään 3 kilometriä. Odotusaikoja (ei siis matka-aikoja) pitää olla yhteensä vähintään 2 tuntia.

Päivittäiset työmatkat voivat siten kestää jopa neljä tuntia ja sisältää 2,9 kilometriä kävelyä. Verottajan mielestä ne pitäisi silti tehdä julkisella kulkuneuvolla.

– Ohjeet ovat epärealistisia. Hyvin monen on käytettävä omaa autoa työmatkoihin, vaikka hän ei saa vähentää työmatkakuluja verotuksessa, Lehtinen toteaa.

Verohallinnon ohjeissa on erikseen lueteltu syitä, jotka eivät oikeuta verovähennykseen oman auton käytöstä. Tällainen syy ei esimerkiksi ole, että viet lapsesi päivähoitoon tai tarvitset autoa työssäsi. Lapsen kuljettamista päivähoitoon ei lainkaan lasketa työmatkaksi.

 

Hämeenlinna aikoo kerätä rautatieaseman pysäköintitalon käytöstä 726 euron vuosimaksua. Junalla varsinaisen työmatkansa tekevä hämeenlinnalainen joutuu käytännössä maksamaan puhtaasti omasta pussistaan oman auton käytön ja tämän pysäköintimaksun.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Lehtisen mielestä ei ole edes ajateltavissa, että verotuksessa voisi vähentää tällaisen pysäköintimaksun.

– Liityntäpysäköinnin asiassa pitäisi lähestyä Hämeenlinnan kaupunkia. Tällaisen pysäköinnin pitäisi olla kohtuuhintaista. HÄSA

Esimerkki työmatkakuluista -grafiikka päivitetty 16.9. klo 10:45. HSL-kortin vuosihinta on korjattu 716,4 eurosta 1540,6 euroksi. Tämä nostaa myös vuosikuluja yhteensä, mitkä on laskettu uudelleen. 

Laki niukka, sen tulkinta tiukka

Ansiotulon hankinnasta syntyneet kulut ovat verovähennyskelpoisia vain, jos ne erikseen nimetään.

Tuloverolaissa määrätään, että työmatkakustannukset ovat verovähennyskelpoisia halvimman kulkuneuvon mukaan laskettuna.

Verottajan tulkinta on ollut, että vähennyksen määrää julkisten kulkuneuvojen kaikkein halvin sarja- tai kausilippu.

Kunnat ovat yleensä painaneet tällaisen lipun hinnan niin alas, että verovelvollinen ei saa verovähennystä työmatkoistaan.

Muuta vähennyskelpoista työmatkakustannusta laki ei tunne.

Laki jättää käytännössä avoimeksi, millä edellytyksillä hyväksytään oman auton käytön kustannukset.

Verohallinto on antanut oman auton käytöstä työmatkoihin ohjeen.

Verohallinnon mukaan ohje perustuu verotus- ja oikeuskäytäntöön.

Tuomioistuimia ohje ei sido, joten verovelvollinen voi hakea verotukseensa toisenlaista ratkaisua.

Oman auton käytön saa verovähennykseksi neljällä perusteella.

Perusteita ovat: 1) Ei ole käytettävissä julkista kulkuneuvoa, 2) Yksisuuntainen kävelymatka on vähintään 3 kilometriä, 3) Odotusajat ovat yhteensä vähintään 2 tuntia, tai 4) matka alkaa tai päättyy kello 00–5.

Kommentti: Peräsimellä liikaa ohjaajia

Ohjaavan verotuksen ja tukien pitäisi olla yksinkertaisia ja läpinäkyviä. Varsin yksimielisiä ollaan siitä, että samaa asiaa ohjaavia tukia ei saa olla useita. Laiva ajetaan karille, jos peräsimellä on useita ohjaajia. Samalla hukutetaan käsitys kustannuksista.

Yksityisautoilua polttomoottoriautolla pyritään rajoittamaan muun muassa autoverolla, ajoneuvoverolla, käyttövoimaverolla ja polttoaineverolla. Biopolttoaineita tuetaan niin monin tavoin, että kukaan ei voi sanoa, kuinka suuri tuki on. Lisää löylyä heitetään pysäköintiratkaisuilla, tietulleilla ja lakisääteisillä latauspaikoilla. Täyden sotkun tekee, että ansiotulojen verovähennyksissä suljetaan lähes täysin pois oman auton käyttö työmatkoihin.

Ansiotulon hankkimisesta aiheutuneiden kulujen leikkaus on erikoinen ohjauskeino. Kukaan ei ole vielä esittänyt, että yritys ei saisi vähentää täysimääräisesti verotuksessa kuljetusta, jos se tehdään autolla.

Kun ohjauskeinoja on lukemattomia, unohtuu, että tärkeintä olisi ihmisten päästä töihin ja lasten päiväkotiin. Ohjaus saattaa kääntyä myös itseään vastaan. Jos Hämeenlinnan rautatieasemalla ei ole kohtuuhintaisia pysäköintipaikkoja, kannattaa koko työmatka usein ajaa omalla autolla.

 

Päivän lehti

24.9.2020

Fingerpori

comic