Kanta-Häme

OM:n ehdotus: nettiäänestys kunnallisiin kansanäänestyksiin

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa väliraportissaan internet-äänestystä kunnallisiin neuvoa-antaviin kansanäänestyksiin perinteisten äänestystapojen rinnalle.

Nettiäänestysmahdollisuuden kehittämistä päätettiin keskiviikkona jatkaa työryhmän ehdotusten pohjalta.

Kansanäänestys halpenisi netissä

Vuodesta 1991 Suomessa on järjestetty 60 kunnallista neuvoa-antavaa kansanäänestystä. 54 niistä on koskenut kuntaliitosta ja 6 muita asioita. Viimeisin kunnallinen kansanäänestys on järjestetty Siuntiossa vuonna 2011.

Työryhmän mukaan kunnallisissa kansanäänestyksissä on yleisiä vaaleja matalampi kynnys nettiäänestyksen käyttöönotolle, sillä kansanäänestykset ovat neuvoa-antavia, ja niissä on jo nyt laajasti käytössä kirjeäänestys.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki kannattaa nettiäänestyksen käyttöönottamista.

– Olen jo pitkään ollut sitä mieltä, että nettiäänestys pitäisi saada Suomeen myös kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaaleihin.

Hän jatkaa, että nettiäänestyksellä voisi olla positiivinen vaikutus niin äänestysaktiivisuuteen kuin halukkuuteen järjestää neuvoa-antavia äänestyksiä kunnissa.

Kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen maksaa tällaisenaan kunnan koosta riippuen 10 000–100 000 euroa.

Erikoissuunnittelija Niklas Wilhelmsson oikeusministeriön demokratia-, kieli ja perusoikeusasioiden yksiköstä sanoo, että äänestysprosentti kunnallisissa kansanäänestyksissä on samaa luokkaa kuin kuntavaaleissa, eli noin 60–70.

Oikeusministeriön työryhmän mukaan nettiäänestyksen käyttöönotolla voitaisiin edistää perustuslaissa turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien toteutumista. Erityisesti vammaisten ja ulkosuomalaisten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan paranisivat.

Vain Viro äänestää sähköisesti

Viro on tällä hetkellä ainoa maa, jossa nettiäänestys on laajamittaisesti käytössä. Työryhmän mukaan markkinoilla olevat nettiäänestysjärjestelmät eivät sellaisinaan sopisi Suomeen. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo, että nettiäänestyksen saaminen kunnalliseen kansanäänestykseen vie parhaimmillaankin useita vuosia.

– Tässä vaiheessa sovitaan siitä, että järjestelmää aletaan kehittää.

Kunnallisesta kansanäänestyksestä saatavien kokemusten perusteella nettiäänestystä voitaisiin kehittää yleisiin vaaleihin.

Työryhmä jatkaa selvitystään nettiäänestyksen eri ratkaisuista, ja arvioi järjestelmän kehittämiskustannuksia. Se selvittää myös mahdollisuutta kehittää nettiäänestystä yhteistyössä Viron, Ruotsin tai Norjan kanssa.(HäSa)