Kanta-Häme

Ongelmajäte ei kuulu viemäriin

Öljyjen, liuottimien, lääkkeiden ja muiden vaarallisten jätteiden pääsyä viemäriverkkoon estetään Hämeenlinnan seudulla pk-yrityksille suunnatulla tiedotuskampanjalla.

– Vaaralliset aineet pilaavat jätevesien biologisen pudistusprosessin. Pahimmillaan ne valuvat vesistöön ja saastuttavat pohjavedet, korostaa HS-Veden toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Hämeenlinnassa Kalkkosten ja Hausjärvellä Oitin 1990-luvun alussa suljetut vedenottamot ovat esimerkkejä liuottimien aiheuttamista pohjavesikatastrofeista.

HS-Veden Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan alueen neljässä jätevedenpuhdistamossa on vältytty laajoilta ongelmajätteiden eli vaarallisten aineiden aiheuttamilta kriiseiltä.

– Puhdistamojen toiminnassa on aina välillä ongelmia, joiden alkuperän selvittäminen on hankalaa. Esimerkiksi kaikkia lääkkeitä on vaikea jäljittää, Timo Heinonen toteaa.

Hämeenlinnassa joudutaan vuosittain puhdistamaan viemäriverkostoa öljyistä ja muista liuottimista. Yritysten verkostoon päästämät öljyt on helppo jäljittää ja aiheuttajalle lähtee puhdistuslasku.

Pk-yrityksille tietoisku

HS-Vesi on nyt mukana valtakunnallisessa Pieni mutta vaarallinen -kampanjassa, jossa kartoitetaan pienten ja keskisuurten yritysten käyttämät vaaralliset aineet.

– Lähetämme yrityksille kevään kuluessa alakohtaisen tietopaketin vaarallisten jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Vaarallinen jäte voi vaikuttaa vähäpätöiseltä, mutta se voi aiheuttaa suurta haittaa väärässä paikassa. Ongelmajätettä halutaan nyt kutsua vaaralliseksi jätteeksi.

Öljyt ja liuottimet talteen

Viemäriverkkoon pääsy halutaan torjua erityisesti autokorjaamoissa syntyviltä puhdistus-, maalaus-, ruostesuojaus ja purkuliuottimilta ja öljyiltä.

Toinen riskiala löytyy pesuloista, joiden tahranpoistoaineet, liuottimet, valkaisuaineet ja hajusteet kuuluvat ongelmajätteisiin eivätkä viemäriin.

Painotoiminnan kehitteet, kiinnitteet, liuottimet ja värit muodostavat oman riskiryhmänsä.

Terveydenhuollon lääkeaineet on hävitettävä ongelmajätteinä. Myös harrastustoiminnasta syntyy runsaasti erilaisia raskasmetalleja ja liuottimia sisältäviä jätteitä.

– Vaikkeivät puupurut, kipsit ja metallilastut ole vaarallisia jätteitä, nekään eivät kuulu viemäriin. Kuluttajien pitäisi aina miettiä, miten roskat hävitetään.

Kotien tavallisimpia vaarallisia jätteitä ovat lääkejätteet, osa paristoista ja ladattavat akut, ajoneuvojen akut, energiansäästölamput ja loisteputket, maalit, liuottimet, lakat ja jäteöljyt. (HäSa)