fbpx
Kanta-Häme

Onko Katinalan saneerauksessa kohdattu ongelmia?

Hattulan Katinalassa helmikuussa alkanut vesiputkien aluesaneeraus on edennyt aikataulussaan, vaikka Museovirasto ehti jo puuttua peliin.

Minkälaiseen ongelmaan saneerauksessa törmättiin, HS-Vesi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Meriluoto?

– Katinalassa on kaksi sellaista aluetta, jotka kiinnittivät Museoviraston huomion, koska ne on merkitty asemakaavassa suojelluiksi ja osuvat saneerausalueelle. Virastossa pelästyttiin, että kaivaisimme nuokin alueet auki.

Mikä tilanne Museoviraston kanssa on nyt ja vaikuttaako se saneerauksen aikatauluun?

– Museovirasto pyysi lausuntoa aluesaneerauksesta ja asia on nyt käsitelty. Urakoitsijan ei tarvinnut tehdä suunnitelmiin juurikaan muutoksia. Kaivutöitäkin pystyttiin jatkamaan suojelualueiden ulkopuolella käsittelyn aikana, joten urakka ei viivästynyt tämän takia.

Miten aluesaneeraus sitten toteutetaan?

– Kaivutöitä tehdään melko vähän. Alueelle kaivetaan kuoppia muutaman kymmenen metrin välein ja vanhojen putkien sisälle työnnetään, eli sujutetaan, uudet putket. Tämä tapa on huomattavasti nopeampi kuin kaivamalla toteuttaminen.

– Aluesaneerauksia on tehty Suomessa tällä tekniikalla vasta hyvin vähän. Aulangolla järjestetään ensi viikolla valtakunnalliset vesihuoltopäivät, jonka kävijöitä tuodaan tutustumaan Katinalan työmaalle. HÄSA

Menot