Kanta-Häme

Opas aivoinfarktipotilaan omaisille syntyi opinnäytetyönä.

Hämeen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Maiju Ruotsalainen ja Sanna Oikari ovat tehneet opinnäytetyönsä aivoinfarktipotilaan kuntoutuksesta sairaanhoitajan näkökulmasta. Opinnäytetyö on toiminnallinen, sillä siihen kuului myös opas aivoinfarktipotilaan omaiselle.

Opas syntyi yhteistyössä hämeenlinnalaisen hoito- ja kuntoutuslaitos Ilveskodin kanssa. Ilveskoti hoitaa ja kuntouttaa sotainvalideja ja sotaveteraaneja.

Ilveskodissa on myös kaupungin ostamia potilaspaikkoja, joihin tulee asiakkaita jatkokuntoutukseen esimerkiksi Kanta-Hämeen keskussairaalasta. Osa näistä kuntoutujista kärsii aivoverenkiertohäiriöistä. Tulevaisuuden Ilveskodin tehtävänä on geriatrisen hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen, ortopedisten ja neurologisten kuntoutus- ja sairaalapalvelujen tarjoaminen ja ikäihmisten hyvinvoinnin vaaliminen. Idea oppaasta tuli Ilveskodin henkilökunnalta kesällä 2012.

Omaisten oppaan on tarkoitus auttaa omaisia ymmärtämään sairastuneen läheisensä kuntoutumisprosessia. Riittävän tiedon antaminen sairaudesta potilaalle ja omaisille on iso osa kuntoutumisen alkamista. Oppaassa tuodaan esiin arkipäiväisiä asioita, joiden avulla omainen voi tukea läheisensä kuntoutumista.

Oppaassa kerrotaan myös yleistä tietoa aivoinfarktista ja sen aiheuttamista muutoksista ihmisessä. Omaisten aktivointi sairastuneen kuntoutukseen on tärkeää, koska läheisten tuki on merkittävä osa aivoinfarktipotilaan kuntoutusta.

Opasta tullaan jakamaan Ilveskodissa aivoinfarktiasiakkaan omaisille heti kuntoutusjakson alussa. Tarkoituksena on, että omaiset saavat rauhassa tutustua oppaaseen ja sen jälkeen kysyä heitä mietityttäviä asioita Ilveskodin henkilökunnalta. (HäSa)

Päivän lehti

21.1.2020