fbpx
Kanta-Häme

Opinnäyte: Työelämän tasa-arvo on yhä kaukana

Naisten ja miesten välinen työelämän tasa-arvo on edelleen saavuttamatta, kertoo Tradenomiliiton teettämä työelämän tasa-arvotutkimus.

Kyselytutkimuksen mukaan tradenomiliiton jäsenten epätasa-arvoon liittyvät kokemukset ovat osin jopa nousussa.

Hamkin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että asenneilmasto näyttää olevan kovenemassa taantuman myötä työyhteisöissä.

Marianne Hatakan alkukeväästä 2016 tekemä määrällinen kyselytutkimus oli jatkoa vuosina 2009 ja 2012 toteutetuille tutkimuksille samasta aiheesta.

Miesten kokema syrjintä liittyen vanhemmuuteen oli lisääntynyt kyselytutkimuksessa erityisesti verrattuna kahteen edelliseen tutkimukseen.

Miehet kokivat, että heidän mahdollisuutensa perhevapaan pitämiseen olivat selkeästi naisia heikommat.

Moni mies olikin jättänyt perhevapaat käyttämättä, vaikka olisi halunnut pitää niitä.

Verrattuna edellisiin vuosiin ainoastaan raskauteen liittyvä syrjintä oli hienoisessa laskussa.

Naisten työsuhdeasema on kyselytutkimuksen mukaan heikentynyt merkittävästi perhevapailta palattaessa.

Tulosten mukaan varsin monen naisen tehtävänkuva oli muuttunut työhön palatessa. Vain kolmasosa perheellisistä naisista palasi samoihin työtehtäviin, kun vastaavasti miehistä lähes kaikki palasivat samoihin tehtäviin perhevapaiden jälkeen.

Lisäksi monen naisen työsuhde oli päättynyt perhevapailta paluun jälkeen. Määräaikainen työsuhde oli joko jätetty uusimatta tai katkaistu kokonaan, ja myös vakituisia työsuhteita oli päätetty.

Hatakan toteuttaman tutkimuksen mukaan laki on tässä kohtaa heikko, koska työsuhde voidaan päättää laittomastikin ilman ikävää julkisuutta. Tämän mahdollistavat tuotannolliset ja taloudelliset perusteet yhdistettynä salassapitosopimukseen.

Haastateltavien mukaan asian riitauttamisen kynnys oli liian korkea, joten eropaketti oli monelle helpoin vaihtoehto. HÄSA

Menot