Kanta-Häme

Opintotuen tulorajoihin vaaditaan korotusta – tänä vuonna tukea peritty takaisin jo 40 000 opiskelijalta

Kuluvana vuonna Kela on perinyt opintotukea takaisin yli 40 000 opiskelijalta tulorajojen ylittymisen vuoksi. Kuva: Elias Lahtinen
Kuluvana vuonna Kela on perinyt opintotukea takaisin yli 40 000 opiskelijalta tulorajojen ylittymisen vuoksi. Kuva: Elias Lahtinen

Kokoomuksen kansanedustajat Janne Heikkinen, Matias Marttinen ja Heikki Vestman vaativat opintotuen tulorajojen nostamista. Tulorajoja on korotettu viimeksi 12 vuotta sitten.

Jos opiskelija saa opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, tuloja voi vuonna 2019 olla 11 973 euroa vuodessa ilman, että tulot vaikuttavat opintotuen määrään. Sillä ei ole merkitystä, missä vaiheessa vuotta tulot saadaan.

Kansanedustaja Heikki Vestman on tehnyt lakialoitteen opintotuen tulorajojen nostamiseksi. Sen on allekirjoittanut yhteensä 64 kansanedustajaa, neljästä eri eduskuntaryhmästä.

Kuluvana vuonna opintotukea on peritty takaisin yli 40 000 opiskelijalta tulorajojen ylittymisen vuoksi. Opiskelijan pitää itse huolehtia siitä, että vuosituloraja ei ylity. Jos tuloraja ylittyy kalenterivuoden aikana, rajaa voi nostaa perumalla opintotukikuukausia etukäteen. Toinen vaihtoehto on palauttaa maksettuja opintotukia seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Kokoomusedustajien mielestä ahkeruudesta ei pidä rangaista, siitä pitää palkita.

– Jokaisella on oltava mahdollisuus vaikuttaa omaan tulotasoonsa työtä tekemällä. Opintotuen tulorajojen nostaminen olisi keino opiskelijoiden elintason nostamiseksi ja siten myös arjen helpottamiseksi. Opiskelijoilla tulisi nykyistä paremmin olla mahdollisuus tehdä pienimuotoista ansiotyötä tai harjoittaa yritystoimintaa, ilman jatkuvaa pelkoa tukien menettämisestä, kokoomusedustajat sanovat.

Selvitys tukee tulorajojen nostoa

Palkansaajien tutkimuslaitos selvitti vuoden alussa opintuen tulorajojen noston vaikutuksia.

Raportin mukaan jos nykyisiä tulorajaoja nostettaisiin siten, että esimerkiksi yhdeksän kuukauden ajan opintotukea nostavan opiskelijan vuosituloraja olisi 18 000 euroa nykyisen noin 12 000 euron sijaan, päästäisiin raportin mukaan haitallisista tulovaikutuksista eroon, koska vain harva opiskelija tienaisi tätä tulorajaa enempää.

Tämä vaihtoehto lisäisi julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Raportissa selvitettiin vaihtoehtoina opintotuen nykyisille tulorajoille tulorajojen nostamista tai laskemista, poistamista kokonaan tai muuttamista rajaveroasteen tapaiseksi säännöksi. Tulorajojen nosto kasvattaisi opiskelijoiden tuloja ja lasku puolestaan laskisi niitä.

Jos opintotuen tulorajat poistettaisiin kokonaan, niin haittapuolena voisi olla, että erittäin suurituloiset opiskelijat alkaisivat nostaa opintotukea. Nykyistä tiukemmat tulorajat puolestaan muodostuisivat merkittäväksi esteeksi opiskelijoiden ansiotyölle, alentaisivat siten opiskelijoiden hyvinvointia ja aiheuttaisivat opintotukien takaisinperintää aiempaa enemmän.

Kolmen kokoomuskansanedustajan mukaan opiskelijoiden toimeentuloa kohentava muutos voitaisiin toteuttaa jo tällä eduskuntakaudella, mikäli eduskunnalta löytyy tahtotila näin toimia. HäSa-LM

Päivän lehti

19.9.2020

Fingerpori

comic