Kanta-Häme

Opiskelija saa neljän yliopiston edun

Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen opiskelijat voivat pian valita opintojaan kaikista näistä yliopistoista. Tämän mahdollistaa neljän yliopiston rehtorin opetus- ja kulttuuriministeriössä torstaina allekirjoittama strateginen yhteistyösopimus.

Neljän yliopiston sopimus on juuri sitä yhteistyötä ja työnjakoa, mihin opetus- ja kulttuuriministeriö on yliopistoja patistanut. Syynä patisteluun ovat säästöt. Rehtorit ovat vakuuttuneita, että tuloksena syntyy myös laadukkaampaa opetusta, josta opiskelija hyötyy.

– Osan tutkinnosta voi toteuttaa Tampereen yliopisto ja osan Turun yliopisto. Opiskelija joutuu ehkä liikkumaan, tai opettaja liikkuu. Väitänpä, että kahden yliopiston tutkinnon painoarvo työmarkkinoilla on parempi kuin yhden yliopiston tutkinnon, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli.

Itä-Suomen yliopiston opiskelija voi tehdä jatkossa kandidaatin tutkinnon Kuopiossa ja jatkaa maisteriksi Oulussa, jossa oppiaineella on erilaiset painotukset kuin Kuopiossa. Opiskelija voi valikoida opintojaan entistä enemmän oman kiinnostuksensa mukaan. Myös verkko-opintoja kehitetään.

Muita yliopistoja ei suljeta ulkopuolelle. Jokainen yliopisto voi tehdä yhteistyötä muidenkin kanssa. Neljän porukalla uudistusten toteuttaminen on toki nopeampaa. Työnjako etenee pikku hiljaa. Tulevana lukuvuonna opiskelijat voivat mahdollisesti jo valita jotakin toisista yliopistoista.

– MEILLÄ KAIKILLA opetetaan lääketiedettä, jossa on paljon spesialiteetteja. Katsomme, missä yliopistossa on kustakin aineesta vahva tutkimus. Kaikkiin yliopistoihin ei enää perusteta samoja professuureja tai niitä ei täytetä, vaan täytetään eri professuurit eri yliopistoihin ja sieltä käydään ristiin opettamassa muissa yliopistoissa, Holli kuvailee.

Holli ottaa esimerkiksi oikeuslääketieteen, jonka professuuri ja opettajia on Tampereella. Sieltä käydään jo nyt opettamassa oikeuslääketiedettä Kuopiossa ja Turussa.

– Tällaista haluamme lisää.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo, että valtiovalta odottaa tutkimustuloksista enemmän kaupallisesti hyödynnettävää tietoa. Innovaatioiden kehittämisessä rehtorit näkevät yhteisvahvuuden.

– Itä-Suomessa olevat yritykset eivät ole ainoita, jotka voivat hyödyntää siellä tehtäviä löydöksiä ja synnytettäisiin vain yhdelle alueelle taloudellista hyvinvointia, Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen sanoo.

TURUN YLIOPISTON rehtorin Kalervo Väänäsen mukaan kielten opetus on keskittynyt eurooppalaisiin kieliin.

– Meillä on kansainvälisesti hyvin vähän Aasian isoja kieliä. Nyt pystymme paremmin sopimaan, kuka järjestäisi niiden opetusta, jotta voimme turvata kansallisesti laajan kielten opetuksen.

Joistakin oppiaineista yksittäinen yliopisto voi myös luopua.

– Kun meillä Tampereella on alue, jossa olemme oikein hyviä, keskitymme siihen. Jätämme toisen alueen – jossa emme ole niin hyviä – vaikka Turun tai Itä-Suomen järjestettäväksi, sanoo Holli.